Gallileo Galilei, Charles Darwin, Peter Higgs. Welke overeenkomst hebben deze drie mensen? Het zijn alledrie wetenschappers die in hun tijd bespot werden omdat ze een theorie bedachten die niet te bewijzen was met de toenmalige stand der wetenschap.
Het is kennelijk voor conservatieve denkers te moeilijk om niet emotioneel te worden hetgeen toch opmerkelijk genoemd mag worden voor mensen die rationeel redeneren hoog in het vaandel hebben staan. Gelukkig hebben sommige wetenschappers het geluk dat ze bij hun leven nog de terechte rectificatie mogen meemaken zoals onlangs Peter Higgs. In dit verband gaan onze gedachten onwillekeurig ook uit naar andere vooruitstrevende mensen in de huidige tijd zoals bijvoorbeeld Coen Vermeeren of Stephen Hawking. Ook zij zijn regelmatig het lijdend voorwerp van hoon van minder ruimdenkenden.
Wij roepen alle wetenschappers op om spot en hoon als middel om een mening te ventileren achterwege te laten en uitsluitend op basis van argumenten van mening te verschillen. Totdat het tegendeel bewezen is, uiteraard. Uit de Declaratie van Academische Vrijheid komt onderstaand stuk:

Artikel 7: Vrijheid van meningsverschil in wetenschappelijke discussies

Door heimelijke jaloezie en oude gevestigde belangen verafschuwt de moderne wetenschap openlijke discussie en verbant zij moedwillig wetenschappers die twijfelen aan de orthodoxe standpunten. Zeer vaak worden uitzonderlijk bekwame wetenschappers die op de tekortkomingen in de gangbare theorieën of interpretatie van data wijzen gelabeld als zonderlingen, zodat hun denkbeelden probleemloos genegeerd kunnen worden. Ze worden publiekelijk en privé bespot en het wordt hen systematisch belet om conferenties, seminaries en colloquia te bezoeken, zodat hun ideeën geen publiek kunnen vinden. Opzettelijke vervalsing van data en het verkeerd voorstellen van theorieën zijn nu veel gebruikte werktuigen van onscrupuleuzen in het onderdrukken van feiten, zowel technisch als historisch.

Er hebben zich internationale commissies van wetenschappelijke onverlaten gevormd en deze commissies treden als gastheer op tijdens door henzelf in het leven geroepen internationale conferenties waar alleen hun volgelingen toegestaan wordt om lezingen te presenteren, ongeacht de kwaliteit van de inhoud.
Deze commissies halen enorme sommen geld uit de publieke portemonnee om hun gesponsorde projecten te subsidiëren door hun toevlucht te nemen tot misleiding en leugens. Iedere op wetenschappelijke gronden berustende tegenwerping ten aanzien van hun voorstellen wordt op hun instigatie volledig doodgezwegen, zodat geld naar hun projecten kan blijven stromen en hun goedbetaalde banen gegarandeerd blijven.

Opponerende wetenschappers zijn in hun opdracht ontslagen; anderen is het belet om zekerheid-biedende academische aanstellingen te krijgen door een netwerk van corrupte medeplichtigen. In andere situaties zijn sommigen verdreven van een kandidatuur voor programma’s voor een hogere graad, zoals promotie naar een doctorstitel, omdat ze ideeën hebben geuit die de gangbare theorie zouden kunnen ondermijnen, hoe oud die orthodoxe theorie ook was. Het fundamentele feit dat geen wetenschappelijke theorie definitief noch onschendbaar is en daarom open staat voor discussie en her-evaluatie wordt door hen grondig genegeerd. Ook negeren ze het feit dat een fenomeen meerdere aannemelijke verklaringen kan hebben en brengen ze iedere verklaring die niet in overeenstemming is met de orthodoxe opinie kwaadaardig in diskrediet. Zonder aarzelen nemen ze hun toevlucht tot het gebruik van onwetenschappelijke argumenten om hun vooringenomen mening te rechtvaardigen.

discussie

Alle wetenschappers behoren vrij te zijn om over hun onderzoek en het onderzoek van anderen te discussiëren zonder angst om publiekelijk of privé zonder wezenlijke argumenten belachelijk gemaakt te worden of te worden beschuldigd, gekleineerd, betwist of anderszins in diskrediet gebracht te worden door ongefundeerde aantijgingen. Geen wetenschapper mag in een positie gebracht worden waar levensonderhoud of reputatie in gevaar zijn als gevolg van het uiten van een wetenschappelijke mening.
Vrijheid van wetenschappelijke expressie behoort een uiterst hoog goed te zijn. Het gebruik van macht in het weerleggen van een wetenschappelijk argument is niet wetenschappelijk en behoort niet gebruikt te worden om te muilkorven, onderdrukken, intimideren, verbannen of anderszins een wetenschapper te dwingen of uit te sluiten. Opzettelijke onderdrukking van wetenschappelijke feiten of argumenten, zowel actief door daad als passief door weglaten, en opzettelijke vervalsing van data om een argument te ondersteunen of om een opponerende opvatting in diskrediet te brengen is wetenschappelijke fraude en dient beschouwd te worden als een wetenschappelijke misdaad. Grondbeginselen ten aanzien van bewijsmateriaal behoren iedere wetenschappelijke discussie te begeleiden, of het bewijsmateriaal nu experimenteel, theoretisch of een combinatie van die twee is.

(Bron)

NewDayNL: Goed verhaal! Zie verder m'n onderschrift.

RR
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op 06-07-2012 9:18:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...: Het lijkt de katholieke kerk wel...
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 06-07-2012 10:08:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Helaas laten die alternatieve wetenschappers vaak geen onafhankelijk onderzoek toe, waardoor hun werk niet door onafhankelijke wetenschappers kan worden geverifieerd.

Het is niet zo dat alternatieven verguisd worden. Dat vinden ze zelf wel, maar ze staan gewoon niet open voor kritiek.
Regulieren wordt verweten dat ze open moeten staan voor vreemde zaken en theorieën. Helaas is dat bijna altijd eenrichtingsverkeer, want de alternatieven staan totaal niet open voor de reguliere wetenschap. Sterker, ze staan er vaak zeer vijandig tegenover.
No shit, Sherlock
Op 06-07-2012 10:33:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Artikel:
Zeer vaak worden uitzonderlijk bekwame wetenschappers die op de tekortkomingen in de gangbare theorieën of interpretatie van data wijzen gelabeld als zonderlingen, zodat hun denkbeelden probleemloos genegeerd kunnen worden. Ze worden publiekelijk en privé bespot en het wordt hen systematisch belet om conferenties, seminaries en colloquia te bezoeken, zodat hun ideeën geen publiek kunnen vinden.

Het zou prettig zijn als er wat voorbeelden zouden worden gegeven. Dat maakt het verhaal een stuk krachtiger.
No shit, Sherlock
Op 06-07-2012 10:35:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Danyel: Zoals Anton Zeilinger (professor experimentele fysica in Wenen) ooit schreef:

"Tegenwoordig zijn er weer van die natuurkundigen die beweren dat het niet lang meer duurt of we kunnen in essentie alles verklaren. Toen net als nu bewijst een dergelijke houding alleen maar hoeveel gebrek aan fantasie sommige mensen hebben."
Op 06-07-2012 12:19:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gvaei: Doet mij denken aan reguliere medici; die zeggen dan dat alternatieve geneeswijzen niet zijn bewezen. Dan worden ze er op gewezen dat die alternatieve geneeswijzen wel zijn bewezen waarop ze reageren met; ja maar dat onderzoek is gedaan door alternatieve genezers, natuurlijk komen die tot de conclusie dat het werkt. Op het voorstel dan zelf het onderzoek te doen komt dan de reactie; Daar gaan we onze tijd, geld en energie niet in steken! En zo is het cirkeltje rond.
Voorkomen is beter dan genezen.
Op 06-07-2012 15:23:34 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Gvaei:
Doet mij denken aan reguliere medici; die zeggen dan dat alternatieve geneeswijzen niet zijn bewezen. Dan worden ze er op gewezen dat die alternatieve geneeswijzen wel zijn bewezen waarop ze reageren met; ja maar dat onderzoek is gedaan door alternatieve genezers, natuurlijk komen die tot de conclusie dat het werkt. Op het voorstel dan zelf het onderzoek te doen komt dan de reactie; Daar gaan we onze tijd, geld en energie niet in steken! En zo is het cirkeltje rond.

Zijn er onafhankelijke onderzoeksrapporten waaruit blijkt dat alternatieve geneeswijzen bewezen zijn? (En zo ja, welke zijn bewezen en welke nog niet?)
Is it electrickery?
Op 06-07-2012 15:28:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Pieter:
Artikel:
Zeer vaak worden uitzonderlijk bekwame wetenschappers die op de tekortkomingen in de gangbare theorieën of interpretatie van data wijzen gelabeld als zonderlingen, zodat hun denkbeelden probleemloos genegeerd kunnen worden. Ze worden publiekelijk en privé bespot en het wordt hen systematisch belet om conferenties, seminaries en colloquia te bezoeken, zodat hun ideeën geen publiek kunnen vinden.

Het zou prettig zijn als er wat voorbeelden zouden worden gegeven. Dat maakt het verhaal een stuk krachtiger.

Een tragisch voorbeeld is Wouter Buikhuisen, uitgelachen, verguist en academische carrière naar de knoppen. Gelukkig is nog tijdens zijn leven zijn gelijk erkent.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Buikhuisen

Edit: er was in mijn studietijd veel over te doen. Wouter is mede door toedoen van Carel Stolker in ere hersteld. Voor mij persoonlijk een leuke bijkomstigheid, want ik ken Carel zeer goed uit mijn studietijd.
(bericht gewijzigd op 6/7/2012 16:40)
Op 06-07-2012 16:21:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Er zijn vast wel Chinese onderzoeken die aantonen dat acupunctuur werkt, er zijn ook vast wel andere onderzoeken die aantonen dat dat niet zo is...

Niets zo maakbaar als wetenschap...
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 06-07-2012 16:25:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Socrates:
Pieter:
Artikel:
Zeer vaak worden uitzonderlijk bekwame wetenschappers die op de tekortkomingen in de gangbare theorieën of interpretatie van data wijzen gelabeld als zonderlingen, zodat hun denkbeelden probleemloos genegeerd kunnen worden. Ze worden publiekelijk en privé bespot en het wordt hen systematisch belet om conferenties, seminaries en colloquia te bezoeken, zodat hun ideeën geen publiek kunnen vinden.

Het zou prettig zijn als er wat voorbeelden zouden worden gegeven. Dat maakt het verhaal een stuk krachtiger.

Een tragisch voorbeeld is Wouter Buikhuisen, uitgelachen, verguist en academische carrière naar de knoppen. Gelukkig is nog tijdens zijn leven zijn gelijk erkent.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Buikhuisen

Edit: er was in mijn studietijd veel over te doen. Wouter is mede door toedoen van Carel Stolker in ere hersteld. Voor mij persoonlijk een leuke bijkomstigheid, want ik ken Carel zeer goed uit mijn studietijd.

Dat is 1.
Nu nog wat andere van die andere "zeer vaak"-gevallen.
No shit, Sherlock
Op 06-07-2012 16:58:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : LAST YEAR, THE NOBEL Prize for chemistry was awarded to Israeli materials engineer Daniel Shechtman from the National Bureau of Standards in Washington for his work in quasicrystals, suggesting that some crystals had 10-fold symmetry much greater than the four or six-fold symmetry usually expected of crystals. When he first put forward this theory in 1982, he was met with immense ridicule to the extent that he was kicked out of his research group for suggesting such a thing. I bet he is waving his $1.4 million Nobel Prize check in their faces now.

Bron: http://www.cosmosmagazine.com/blog/5258/ridiculed-science

En er zullen vast nog wel meer voorbeelden te vinden zijn. Ik ga dat niet doen, dat had de opsteller van 'artikel 7' etc. moeten doen.
Is it electrickery?
Op 06-07-2012 17:12:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Die twee voorbeelden zijn nog tijdens hun leven gerehabiliteerd. Dat is de positieve kant die aan de wetenschap kleeft. Zodra het gecontroleerd en bevestigd kan worden, is er weinig aan de hand.
Uiteindelijk blijkt in korte tijd dat hun ideeën kloppen en dan krijgt de betreffende persoon de eer die hem toekomt.

Maar dat blijkt niet uit het artikel. Daarin wordt gesuggereerd dat alternatieve ideeën verguisd blijven zonder dat men verder kijkt.
No shit, Sherlock
Op 06-07-2012 17:25:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:
Die twee voorbeelden zijn nog tijdens hun leven gerehabiliteerd. Dat is de positieve kant die aan de wetenschap kleeft. Zodra het gecontroleerd en bevestigd kan worden, is er weinig aan de hand.
Uiteindelijk blijkt in korte tijd dat hun ideeën kloppen en dan krijgt de betreffende persoon de eer die hem toekomt.

Maar dat blijkt niet uit het artikel. Daarin wordt gesuggereerd dat alternatieve ideeën verguisd blijven zonder dat men verder kijkt.

Ja, voorbeelden waren wel zo prettig geweest. Maar dan hadden we die allemaal weer moeten verifiëren. Ook geen doen.
Is it electrickery?
Op 06-07-2012 17:29:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Pieter:
Die twee voorbeelden zijn nog tijdens hun leven gerehabiliteerd. Dat is de positieve kant die aan de wetenschap kleeft. Zodra het gecontroleerd en bevestigd kan worden, is er weinig aan de hand.
Uiteindelijk blijkt in korte tijd dat hun ideeën kloppen en dan krijgt de betreffende persoon de eer die hem toekomt.

Maar dat blijkt niet uit het artikel. Daarin wordt gesuggereerd dat alternatieve ideeën verguisd blijven zonder dat men verder kijkt.

Maar ondertussen zijn de carrières van briljante wetenschappers verwoest, terwijl ze dus meer goeds hadden kunnen doen. Zonde en contraproductief.
Op 06-07-2012 17:44:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Socrates:
Pieter:
Die twee voorbeelden zijn nog tijdens hun leven gerehabiliteerd. Dat is de positieve kant die aan de wetenschap kleeft. Zodra het gecontroleerd en bevestigd kan worden, is er weinig aan de hand.
Uiteindelijk blijkt in korte tijd dat hun ideeën kloppen en dan krijgt de betreffende persoon de eer die hem toekomt.

Maar dat blijkt niet uit het artikel. Daarin wordt gesuggereerd dat alternatieve ideeën verguisd blijven zonder dat men verder kijkt.

Maar ondertussen zijn de carrières van briljante wetenschappers verwoest, terwijl ze dus meer goeds hadden kunnen doen. Zonde en contraproductief.

Zeker weten. Maar de vraag is of de auteur van het artikel doelt op dit soort biologisch en/of natuurkundig verifieerbare gevallen. Daar krijg ik geen hoogte van, omdat er geen voorbeelden zijn gegeven.
No shit, Sherlock
Op 06-07-2012 17:50:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Off-topic. Elke keer dat ik de titel van het topic lees (spot en hoon in de wetenschap) hoor ik in gedachten het nummer 'shame and scandal in the family'. Is dat ongewenste associatie?

No shit, Sherlock
Op 06-07-2012 18:24:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Pieter:
Off-topic. Elke keer dat ik de titel van het topic lees (spot en hoon in de wetenschap) hoor ik in gedachten het nummer 'shame and scandal in the family'. Is dat ongewenste associatie?


Ja.
Maar wel een heel grappige, ken ik nog van héél lang geleden!
Op 06-07-2012 18:41:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Socrates:
Pieter:
Off-topic. Elke keer dat ik de titel van het topic lees (spot en hoon in de wetenschap) hoor ik in gedachten het nummer 'shame and scandal in the family'. Is dat ongewenste associatie?


Ja.
Maar wel een heel grappige, ken ik nog van héél lang geleden!

Ik ook, want ik ben ook oud
No shit, Sherlock
Op 06-07-2012 18:44:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Pieter:
Socrates:
Pieter:
Off-topic. Elke keer dat ik de titel van het topic lees (spot en hoon in de wetenschap) hoor ik in gedachten het nummer 'shame and scandal in the family'. Is dat ongewenste associatie?


Ja.
Maar wel een heel grappige, ken ik nog van héél lang geleden!

Ik ook, want ik ben ook oud

Ha!

Kan niet anders hé, als tweelingbroeder.
(bericht gewijzigd op 6/7/2012 18:48)
Op 06-07-2012 18:47:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gas:
Socrates:
Pieter:
Socrates:
Pieter:
Off-topic. Elke keer dat ik de titel van het topic lees (spot en hoon in de wetenschap) hoor ik in gedachten het nummer 'shame and scandal in the family'. Is dat ongewenste associatie?


Ja.
Maar wel een heel grappige, ken ik nog van héél lang geleden!

Ik ook, want ik ben ook oud

Ha!

Kan niet anders hé, als tweelingbroeder.

oef, zijn jullie ook al zo oud?
Op 06-07-2012 18:58:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Gas:
Socrates:
Pieter:
Socrates:
Pieter:
Off-topic. Elke keer dat ik de titel van het topic lees (spot en hoon in de wetenschap) hoor ik in gedachten het nummer 'shame and scandal in the family'. Is dat ongewenste associatie?


Ja.
Maar wel een heel grappige, ken ik nog van héél lang geleden!

Ik ook, want ik ben ook oud

Ha!

Kan niet anders hé, als tweelingbroeder.

oef, zijn jullie ook al zo oud?

We hebben nog geen tropenjaren, hoor. Dus het valt wel mee
No shit, Sherlock
Op 06-07-2012 19:12:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
Pieter:
Socrates:
Pieter:
Off-topic. Elke keer dat ik de titel van het topic lees (spot en hoon in de wetenschap) hoor ik in gedachten het nummer 'shame and scandal in the family'. Is dat ongewenste associatie?


Ja.
Maar wel een heel grappige, ken ik nog van héél lang geleden!

Ik ook, want ik ben ook oud


Daar hoef je niet oud voor te zijn, om dit te kennen. Ik ken dit ook en ik ben nog een jonge God...

Ontopic. Als er de kleine groep investeerders er geen geld meer mee kunnen verdienen als dat ze dat op de oude manier al deden, ben je snel uitgekakt als wetenschapper.

Oftewel... Er zijn gewoon teveel belangen mee gemoeid. Een wetenschapper is vaak een idealist die goed werkt probeert af te leveren en te verdedigen, maar de zak met geld bepaald of het een succes wordt of niet in groot aantal gevallen.
(bericht gewijzigd op 7/7/2012 14:9)
Op 07-07-2012 14:01:13 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad:
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 07-07-2012 16:02:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TurboVincent: Volgens mij is Higgs tijdens zijn leven nooit met grote vijandigheid bejegend en zeker niet bespot. En ook Hawking heeft weinig echte tegenstanders. Uiteraard is er de gezonde discussie over de juistheid van theorieën, maar dat is de manier waarop de ideeën getest kunnen worden voordat experimenten mogelijk zijn. Maar dat is echt wat anders.

Dit gezegd hebbende

Ik vind de inhoud van het stukje behoorlijk zuur van toon en getuigt van weinig inzicht in het wetenschappelijke debat. Ik vind het ook een behoorlijk hoor Niburugehalte hebben. Daarmee wil ik zeggen dat er een sterke neiging vanuit gaat de wetenschappelijk als een gesloten en conservatief bolwerk af te schilderen. En die houding komt niet voort uit eigen grandioze theoretische werk, maar uit rancune omdat ze hun eigen esoterische ideeën niet onderschreven zien worden.
Het getuigd dan ook van ontstelbare arrogantie door vervolgens de grote denkers uit de geschiedenis op te sommen om vervolgens te verklaren dat zij óók verketterd werden. (aha, een verband! geniën werden verketterd => paranormale theorieën worden verketterd => Paranormale theorieën zijn potentieel geniaal!)

Op 12-07-2012 23:15:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TurboVincent: Gelijk maar een follow-up.
In plaats van de enkeling op te noemen die met zijn werk de wetenschap werkelijk verder gebracht heeft, maar in het begin nog met ongeloof geconfronteerd werd. Bedenk dan dat er minstens zovelen zijn die werkelijk foute theorieën bedenken. En wat zou dan de verhouding tussen degenen die het bij het rechte eind hebben en degenen die het jammer maar helaas een foute theorie hebben?

Aan iedereen die denkt dat de redelijke discussie, de manier is om hieruit te komen zou ik willen vragen om de discussie met Harrie Christus aan te gaan.
(bericht gewijzigd op 13/7/2012 0:23)
Op 12-07-2012 23:36:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo: Wat wil je nu eigenlijk zeggen TurboVincent?
- Dat uit-de-pas-lopende-theoriëen niet verketterd worden?
- Of dat dat helemaal niet zo erg is?
- Of dat niet-wetenschappelijke theoriëen sowieso al fout zijn?
- Of dat wetenschap alleen legitiem is voor wetenschappers?

En die redelijke discussie die we hier voeren; Wat is daar fout aan?

Het is hier grenswetenschap ja, wij dwalen rond in de wondere wereld buiten de pallisade.

(En Harrie is een Bokito die zijn rots verdedigt, laat die nou maar met rust.)
You don't know what you've got until it's gone...
Op 13-07-2012 0:47:26 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2015Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden