We waren al een aantal keren eerder op Kreta geweest, maar gek genoeg was het er gewoon nog nooit van gekomen om de nederzetting van de broer van Minos te bezoeken. Dat is de heden ten dage op één na belangrijkste nederzetting van de Keftiu op Kreta die men op heeft gegraven.
Rhadamanthys, want zo heette die broer, woonde aan de zuidkust van Kreta. Daar had hij een goed florerende nederzetting, een religieus centrum en een haven. Eigenlijk überhaupt een van de betere locaties op Kreta om te gaan wonen.
We hadden die locatie het jaar ervoor al aan willen doen –  per eigen boot –  maar dat was er dus niet van gekomen. omdat we zo nodig Paulus na moesten doen en schipbreuk moesten lijden.
Rhadamanthys was eigenlijk best wel een interessante figuur, want hij zou getrouwd geweest zijn met de weduwe Alcmene, en dat is de moeder van niemand minder dan Heracles. Zij was eerder getrouwd met ene Amphitryon. maar tijdens de afwezigheid van haar man had Zeus toen Heracles (Hercules) bij haar verwekt, waardoor ze beviel van een tweeling. Eentje van haar man en eentje van God. Euh, ik bedoel Zeus.

Om de boel dan gelijk nog even ingewikkelder te maken, Rhadamanthys was zelf eveneens een zoon van Zeus. Net als zijn broer Minos – en een andere broer die Sarpedon heette – was hij het resultaat van de verbintenis van Zeus in stierengedaante met een door hem ontvoerde prinses uit het Midden-Oosten (!!) die de naam Europa droeg.

Rhadamanthys had zijn deel van het rijk in het zuiden van Kreta gehad, ten zuiden van de bergrug die Kreta in tweeën deelt, een noord en een zuid.

Het zuiden was veruit het vruchtbaarst en aangenaamst wat betreft het klimaat. De Romeinen zouden later om die reden dan ook hier hun hoofdstad stichten, namelijk Gortys. Deze plaats bestond reeds in Minoïsche tijden maar was niet bijzonder van belang geweest, dat werd het in Romeinse tijden echter alsnog.
De broer van koning Minos had zijn hoofdplaats echter meer bij de kust in de buurt gehad dan Gortys, al zou hij Phaistos later wel af moeten staan aan zijn meer land opeisende broer Minos, volgens de verhalen. Waarna hij naar Boeotië (Griekse vasteland) zou zijn gevlucht waar hij de moeder van Hercules ontmoette en met haar trouwde.
Die andere broer, Sarpedon,woonde overigens in Lycië (Turkije) want hij was eveneens uit Kreta verjaagd door de tiran Minos. Als afstammelingen der Minoërs hadden de Lyciërs dus een goede reden om de Trojanen te helpen in hun strijd. ( wat zij volgens Homeros zouden doen)


Wat betreft Rhadamanthys, deze schijnt een zeer principiële persoonlijkheid te zijn geweest met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Dankzij deze kwaliteiten zou hij in het dodenrijk de rechter worden, volgens één verhaal naast Cronos zelf.

Of dit nu allemaal wel waar is of niet, het paleis van de zuidelijke heersers van Kreta lag vlakbij een vruchtbare vlakte (de Mesara-vlakte) die minstens reeds 4000 voor Christus bewoond moet zijn geweest. De woning van de koning en zijn bedienden bevond zich trouwens niet in Phaistos zelf, maar even verderop in wat nu Agia Triada heet. Hier bevindt zich eveneens een grote archeologische site die duidelijk meer voor normale bewoning heeft gediend dan Phaistos, dat net als Knossos eerder een religieus centrum lijkt te zijn geweest.


Er bevinden zich twee havens in de buurt van deze nederzettingen waarvandaan de Minoïsche zeevaarders op handelsvaart konden gaan, namelijk Kommos (waarvan de locatie op de afbeelding boven, links in het hoekje) en Matala (aan de andere zijde van de kaap linksboven).
Beide havens boden enige beschutting, afhankelijk van de weersomstandigheden, maar enkel bij die van Kommos is een archeologische opgraving die het belang ervan aan kan geven.
 Hier valt verder niet zoveel te zien, al is duidelijk dat de 'haven'  er in Minoïsche tijden heel anders moet hebben uitgezien en dat de stand van de zeespiegel ten opzichte van de locatie moet zijn gewijzigd. Maar dat is niet vreemd als men weet dat Kreta nog steeds aan het 'kantelen' is en de waterstand überhaupt is toegenomen sindsdien.

Dan nu even wat informatie over Phaistos in het kort. Gebouwd omstreeks 2000 v. Chr. is de consensus, door Minos zelf en voor korte duur gegeven aan zijn broer Rhadamanthys.
Omstreeks 1700 v. Chr. werd het vernietigd door een catastrofale aardbeving. Het moge duidelijk zijn dat deze aardbeving te maken gehad moet hebben met de onrust in de aardbodem die resulteerde in de vulkaanexplosie van Santorini. Het was dan wel nog niet helemaal in dezelfde tijd, maar dat de bodem onrustig moet zijn geweest in die tijd is wel duidelijk. Phaistos werd echter gelijk weer herbouwd.
1459 v. Chr. – en nu wel omstreeks de tijd van de vulkaanexplosie – werd Phaistos opnieuw vernietigd – deze keer gelijk met vele andere steden op Kreta. Dit kan zijn veroorzaakt door een aardbeving gepaard gaande met de enorme explosie die Santorini (Thera) verwoestte en die in die tijd of hooguit een halve eeuw later plaatsvond  In ieder geval veroorzaakte de explosie van het vulkaaneiland een tsunami die vrijwel alle steden aan de noordkust van Kreta verwoestte. Deze vloedgolf kon Phaistos zelf echter nooit hebben bereikt. Daarvoor zijn de bergen van Kreta echt te hoog (de Ida is meer dan 2400 meter). Dat de nederzetting toch net als vele andere steden op Kreta vernietigd werd duidt eerder erop dat de explosie van Thera vooraf moet zijn gegaan, gepaard moet zijn gegaan, met zeer krachtige aardbevingen.
De bewoners van Phaistos herbouwden hun stad echter gelijk weer opnieuw. Totdat het in de eerste eeuw v. Chr. op voet van oorlog kwam te staan met het nabijgelegen Gortys, wat inmiddels wel was uitgegroeid tot een belangrijke nederzetting. Phaistos werd in die oorlog opnieuw vernietigd –  deze keer door mensenhanden – en niet meer opnieuw opgebouwd.

Wat mij dan weer intrigeert aan dit hele verhaal is hoe het kwam dat deze plaats geheel door aarde was bedekt toen men in 1898 aan de opgravingen begon.
En ergens is het jammer dat deze opgravingen door de Italiaanse school werden uitgevoerd.
Om even met Agatha Christie te spreken:
Want dan had Phaistos er waarschijnlijk nog mooier uit kunnen zien.

We besloten de hele locatie eens uitvoerig te bekijken en ontdekten dat het –  net als Knossos – op een verhoging was gebouwd..

Al het gebied eromheen lag lager dus. Net als bij Troje krijgen we dan toch weer het idee dat mensenhanden hebben geholpen met het laten verdwijnen van de nederzetting onder de grond. Want aarde, zelfs van het hoge bergmassief waar de Ida deel vanuit maakt, zou eerst de dalen moeten opvullen voordat het de stad met aarde kon bedekken. En dat was duidelijk niet gebeurd.

Natuurlijk ben ik mij ervan bewust dat eeuwen van wind met zandkorrels en dergelijke erin hun steentje – of korreltje –  kunnen bijdragen in het bedekken, maar een hele stad laten verdwijnen? Ik weet het eenvoudigweg niet.

Eerst was Phaistos in ieder geval meer een soort van religieus centrum, net als Knossos. De Keftiu waren namelijk behoorlijk religieuze mensen.  Maar na de diverse vernietigingen, wederopbouw  en de overname van de heerschappij op Kreta door eerst Myceners, later Doriërs en nog veel later Romeinen werd Phaistos meer een gewone stad die steeds minder belangrijk werd. De nadruk kwam steeds meer op Gortys te liggen die zich midden in die vruchtbare Mesara-vlakte bevond.
De oorsponkelijke havens van Phaistos boetten eveneens behoorlijk aan belang in.

Waardoor Phaistos in historisch kringen vooral belangrijk is geworden, is door het vinden van de beroemde Phaistos-schijf.
Op deze aardewerken schijf staan namelijk pictogrammen ingegraveerd in een schrift dat men lineair-A noemt en waar nog steeds geen goede vertaling voor is.
Er zijn wel verschillende lieden geweest die een mogelijke vertaling van de Phaistos-schijf aandragen maar het schijnt nog steeds niet officiëel zeker te zijn dat deze vertalingen correct zijn.
Zo heeft de Amerikaanse Massey-tweeling vooral zekere cijfers weten te ontcijferen die qua klank op een Indo-Europese taal lijken. Maar dan is de vraag weer mogelijk: "Wat was er eerder, de Kip of het Ei?" Hebben de sprekers van die oude Indo-Europese taal leren tellen door dezelfde voorouders als die van de Minoërs – al dan niet ergens op het Aziatische vasteland – of hadden de Minoërs tellen geleerd van een oud Indo-Europees volk?
Het laatste woord zal hier voorlopig waarschijnlijk nog niet over gesproken zijn.

De koning – of heerser –  zelf woonde in een grote nederzetting die op loopafstand (4 km) van Phaistos vandaan lag.
Een mooie locatie met  uitzicht op de Heilige berg Ida.


En natuurlijk was deze nederzetting ook weer op een verhoging gebouwd.

Deze plaats noemt men nu Agia Triada, naar de heilige drieëenheid, met een gelijknamige kerk plus dorpje daar ter plaatse ooit.
De geschiedenis van deze minstens even zo belangrijke opgraving is hetzelfde als die van Phaistos, zij het dat deze plek wel altijd min of meer bewoond – in gebruik –  is gebleven. Na de Keftiu kwamen de Myceners, de Doriërs-Helleense Grieken, de Venetianen, de Turken, enzovoort.


De Italiaanse archeoloog Federico Halbherr van die Italiaanse archeologengroep - dezelfde die Phaistos opgroef -  is eveneens degene die deze locatie heeft opgegraven.
Interessant aan deze plek is vooral dat hier wederom – net als te Knossos – duidelijk is te zien dat de Keftiu reeds over een riool en lopende waterleiding beschikten.
Zo kan men een beetje een idee krijgen van wie de Romeinen het veel later geleerd zouden kunnen hebben.
Dat is als het verhaal in de Aeneïs klopt wat betreft de Etrusken. Want Romeinen leerden het van de Etrusken, Etrusken zouden uit Troje zijn gekomen, Trojanen kwamen van Kreta vandaan... en waar de Kretenzers vandaan waren gekomen voordat ze Kreta zouden bevolken, dat moesten we nog steeds verder onderzoeken.

Al kregen we wel steeds meer aanwijzingen. De eerste Kretenzers mochten dan wel reeds 130.000 jaar geleden voor het eerst op dit eiland zijn aangekomen met boomstam-bootjes of iets dergelijks, door contacten met het vasteland had hun cultuur al vroeg een 'boost' gekregen. En 'vastelanders' hadden zich beslist op een later tijdstip bij die eerste inwoners gevoegd. Een volk dat een voorliefde had gekoesterd voor stieren - mannelijk - en borsten, waarvan ik u vast niet meer hoef te vertellen dat dit een specifiek  vrouwelijk kenmerk is.

Nu ik het zojuist over Romeinen had, na Phaistos en Agia Triada,  moesten we natuurlijk tevens even naar Gortys toe. Want zo ver ligt die plaats er nu ook weer niet van verwijderd.
Dit vereist ergens wel een sprong door de tijd, want Gortys mag dan beslist wel al een rol hebben gespeeld in de tijd dat Rhadamantys en Minos over dit deel van Kreta heersten – en zelfs daarvoor al –  het stelde toen nauwelijks iets voor.
De Romeinen zouden daar pas echte verandering in gaan brengen.

Waarom de Romeinen hier hun hoofdplaats van Kreta en een deel van  Noord-Afrika (Cyrenaica) zouden vestigen is gelijk duidelijk, een mooie vruchtbare vlakte waar veel op verbouwd en gebouwd kan worden. En er was tevens een aparte haven voor deze stad – te Lendas (Lebena) – niet al te ver verwijderd. Daar bevonden zich zelfs warmwaterbronnen, wat wil een Romein nog meer?

Gortys – of Gortyn – geniet tevens grote bekendheid door het daar in een muur gegraveerde wetboek dat stamt uit de tijd dat de Doriërs reeds op Kreta zaten ( omstreeks 5e eeuw v. Chr.).
 
Het monument dat echter het eerste opvalt als men over de weg bij  Gortys arriveert dat is de ruïne van de basiliek van Titus, de eerste bisschop van Kreta.

Titus zou Paulus zelf hebben begeleid op diens reizen en tot op 95 jarige leeftijd (AD 107) de eerste christenen op Kreta hebben begeleid na hiervoor door Paulus tot bisschop te zijn gewijd.

Er is te Gortys echter nog iets anders dat heel belangrijk is. Wat weer wel te maken heeft met die allereerste Kretenzers, namelijk de altijd groen blijvende Plataan.
In het verhaal over deze boom schuilt misschien reeds goede informatie over die tweede groep pioniers die Kreta minstens 4000 v. Chr. zouden gaan bevolken.
Het verhaal gaat namelijk dat Zeus op een zekere dag naar de kust van Palestina (Phoenicië wordt genoemd maar dit bestond toen nog niet onder die naam) toe ging waar op het strand een prinses met haar vriendinnen aan het ravotten was.
Hierdoor werd de geile God behoorlijk hitsig en hij besloot haar te lokken door zich als een mooie stier te vermommen. Zoals hij niet anders gewend was lukte dit en de prinses – die de mooie naam Europa had – klom voor de lol op zijn rug omdat dit haar een leuk spelletje toescheen.
Dat had ze beter niet kunnen doen want Zeus zwom gelijk hierop door de zee de zon achterna,
om pas te stoppen toen ze aan de zuidkust van Kreta waren aangekomen. Daar bracht Zeus als stier de  volslagen murw geworden prinses een stukje landinwaarts om bij een plataan halt te houden en haar daar te 'nemen'.
En wel meer dan één keer ook, want uit deze combinatie werden dus drie zoons geboren – niet tegelijk voor zover ik weet – en dat waren Minos, Rhadamanthys en Sarpedon.

Deze boom kan tot op de dag van vandaag bewonderd worden. En is nog altijd zowel 's zomers als 's winters groen.

Het heeft er de schijn van  dat dit verhaal moet verklaren waar die allereerste Kretenzers die zich zo zouden gaan kenmerken vandaan moesten zijn gekomen, namelijk uit het oosten.
Ergens is dat logisch natuurlijk, al betwijfelen we of ze 6000 jaar geleden met hun simpele vaartuigjes rechtstreeks vanaf de kusten van Israël-Libanon zijn gekomen. Het verhaal zou echter wel iets kunnen verraden over de bevolkingsgroep waartoe voorouders der Keftiu behoorden.
Daarnaast lijkt dit verhaal weer te geven dat de Mesara-vlakte voor die eerste pioniers snel van groot belang moet zijn geweest, nadat ze waren begonnen het grote eiland waar ze waren aangekomen te verkennen.
Dat het niet aan de zuidkust van Kreta ter hoogte van Gortys (Matala) is geweest dat ze hun kano's voor het eerst het land op trokken lijkt me een kwestie van logica.

De plaats Gortys is nu één grote archeologische opgraving, waarvan meer dan de helft nog niet is bloot gelegd. Het deel dat wel reeds is opgegraven kan tegen entreegeld worden bekeken, en om een idee te krijgen van wat er nog niet helemaal is opgegraven dient men de 'wildernis' in te trekken.


Een 'wildernis' van boomgaarden en ander groen dat zich aan de overzijde van de doorgaande weg bevindt. Men loopt dan wat rond over diverse zandpaden totdat men ineens op een origineel stukje Romeinse beschaving stuit...

Om uiteindelijk uit te komen bij het mijns inziens veruit mooiste deel wat nog niet helemaal is opgegraven en daardoor dan enkel vanachter een hek te zien als het eenmaal is gevonden.
Maar dan belandt men op ene plek die qua afmetingen minstens gelijk is aan het 'Forum Romanum' in Rome. En door diezelfde 'rare jongens' daar ooit is gebouwd.
Wat ons nog resteerde om te bezoeken in deze omgeving was Matala. Een goede natuurlijke haven waar in de jaren '70 van de vorige eeuw allemaal hippies en Amerikaanse dienstweigeraars (Vietnam-oorlog) waren neergestreken om daar in de grafgrotten aan de baai te gaan wonen.

Dat is nu allemaal alweer lang verleden tijd, maar Matala is altijd min of meer een soort van hippiestadje gebleven. Met andere woorden, 'our kind of place'.

Toen wij rond de millennium-wissel ons eens op Kreta bevonden en het eiland eens uitvoerig begonnen te verkennen, kwamen we op een strand vlakbij Matala uit  – een naturistenstrand. Op dat strand ontdekten we allerlei sculpturen,


 
velen daarvan daarvan toonden een onderwerp dat onze interesse had en wat we toen al onderzochten op dit eiland, namelijk het 'Vrouwelijk Principe'.

We zochten zo de omgeving van het strandje af – 'Red beach' geheten – en ontdekten toen een man in een simpel zelf gebouwd hutje die aan het beeldhouwen was. Hij heette Gérard en bleek Franstalig te zijn.
 

Iedereen die bij hem in de buurt kwam weerde hij, maar ons niet. Hij bleek daar al geruime tijd te verblijven – hij heeft daar in totaal 5 jaar gewoond – en had het strand reeds van vele 'kunstwerken' voorzien. Om de een of andere reden bleek dat we op eenzelfde golflengte zaten want we hebben een goed gesprek met hem gehad. Terwijl we later van anderen vernamen dat hij meestal korzelig en afwerend was tegen een ieder die bij hem in de buurt kwam. Hij scheen daardoor ook niet bijster geliefd te zijn. Maar daar hebben wij tijdens die korte ontmoeting niets van gemerkt, gelukkig.

Natuurlijk zochten we wel even wat verkoeling in de Middellandse zee, want er is en flinke wandeling voor nodig om 'Red Beach' vanuit Matala  te bereiken.
Het is een pad dat begint bij enkele Minoïsche ruïnes.
In 2010 hadden we deze locatie per schip willen bezoeken, helaas was dat er niet van gekomen. En door ervaring wijs geworden hadden we die mogelijkheid nu maar overgeslagen. Want we weten nu waarom een deel van zuidkust van Kreta 'the Greek abyss' wordt genoemd.

Wat wij nog wel wilden doen vanuit Iraclion, was op zoek gaan naar de laatste nederzetting der Keftiu die zelfs in Homerische tijden nog bestaan zou hebben, namelijk Praisos. Daarnaast wilden we wederom nog een keer naar de grot van Eileithyia – waar wij niet ver daar vandaan het jaar ervoor het 'Gulden Vlies' weer hadden gezien. En we wilden Amnissos bezoeken - waar Odysseus zou zijn geweest – om daar de monumenten eens te bekijken. De 'Villa van de lelies'  bevindt zich daar en er moest tevens een tempel zijn.
Daarnaast waren er tevens nog andere steden der Keftiu die weliswaar niet zo bekend zijn als die ik in dit deel heb beschreven, maar daarom nog niet minder interessant.
Maar meer daarover in het volgende deel.

Natuurlijk hebben we meerdere dagen nodig gehad om de locaties die hierboven ter sprake kwamen te bezoeken. Want we wilden vooral wel genoeg tijd hebben om alles zorgvuldig te bekijken en te bestuderen. Die laatste rit naar Matala was even over de 'memory-lane', om te kijken of Gérard daar nog was en of hij nog nieuwe kunstwerken achter had gelaten. Hij was daar niet meer en we konden geen sporen van zijn hutje meer terug vinden. Enkel zijn kunstwerken zijn nog steeds daar. 
Phoenix: Jean-Bob ;

“We waren al een aantal keren eerder op Kreta geweest, maar gek genoeg was het er gewoon nog nooit van gekomen om de nederzetting van de broer van Minos te bezoeken. Dat is de heden ten dage op één na belangrijkste nederzetting van de Keftiu op Kreta die men op heeft gegraven. Rhadamanthys, want zo heette die broer, woonde aan de zuidkust van Kreta. Daar had hij een goed florerende nederzetting, een religieus centrum en een haven.”

Je doet het weer … ;

“Rhadamanthys, want zo heette die broer, woonde aan de zuidkust van Kreta.”

Rhadamanthys is, net zoals zijn broer Minos en hun vader Zeus een mythologische figuur. Er is geen archeologisch bewijs van een historische (fysieke) figuur “Rhadamanthys” die “aan de zuidkust van Kreta woonde en daar een goed florerende nederzetting, een religieus centrum en een haven had.”

Als je zou schrijven ; “in de Griekse mythologie woonde Rhadamanthys aan de zuidkust van Kreta”, dan heb je gelijk.

Het is dus helemaal niet zo dat de “nederzetting van Rhadamanthys” opgegraven werd, omdat die simpelweg nooit bestaan heeft … Een mythologische nederzetting kun je niet opgraven omdat een mythologische nederzetting niet-fysiek is …

Totdat het tegendeel archeologisch bewezen wordt (zoals de fysieke ontdekking van Troje) heeft Rhadamanthys geen nederzetting gehad en blijft hij niet meer dan een mythologische, dus gefantaseerde figuur.

Oh ja, en bezorg me maar eens een linkje naar een site waardoor je kan bewijzen dat “de nederzetting van Rhadamanthys” opgegraven werd op Kreta, zoals je beweert (dus een archeologische site waaraan een historisch persoon (dus niet-mythologisch) met de naam Rhadamanthys zonder enige twijfel gekoppeld kan worden )…
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 28-07-2012 13:02:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Dram eens niet zo door, Phoenix. Het is toch allang duidelijk dat Jean-Bob dit niet als de waarheid presenteert, maar als zijn eigen verhaal.
'Dit klopt niet en dat klopt niet...' Heb je nog andere worst? Het is een persoonlijke interpretatie, begrijp je dat dan echt niet?
Is it electrickery?
Op 28-07-2012 13:20:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Emie :
Dram eens niet zo door, Phoenix. Het is toch allang duidelijk dat Jean-Bob dit niet als de waarheid presenteert, maar als zijn eigen verhaal.
'Dit klopt niet en dat klopt niet...' Heb je nog andere worst? Het is een persoonlijke interpretatie, begrijp je dat dan echt niet?

Het is een persoonlijke interpretatie waarbij mythologie doelbewust omgeschakeld wordt tot wishful thinking historie, een mooie basis voor pseudo-historie en pseudo-archeologie ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 28-07-2012 13:30:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Phoenix:
Emie :
Dram eens niet zo door, Phoenix. Het is toch allang duidelijk dat Jean-Bob dit niet als de waarheid presenteert, maar als zijn eigen verhaal.
'Dit klopt niet en dat klopt niet...' Heb je nog andere worst? Het is een persoonlijke interpretatie, begrijp je dat dan echt niet?

Het is een persoonlijke interpretatie waarbij mythologie doelbewust omgeschakeld wordt tot wishful thinking historie, een mooie basis voor pseudo-historie en pseudo-archeologie ...

Of... Grenswetenschap! Precies op de juiste plek dus.
Is it electrickery?
Op 28-07-2012 13:31:50 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Emie :
Phoenix:
Emie :
Dram eens niet zo door, Phoenix. Het is toch allang duidelijk dat Jean-Bob dit niet als de waarheid presenteert, maar als zijn eigen verhaal.
'Dit klopt niet en dat klopt niet...' Heb je nog andere worst? Het is een persoonlijke interpretatie, begrijp je dat dan echt niet?

Het is een persoonlijke interpretatie waarbij mythologie doelbewust omgeschakeld wordt tot wishful thinking historie, een mooie basis voor pseudo-historie en pseudo-archeologie ...

Of... Grenswetenschap! Precies op de juiste plek dus.

Mooi antwoord natuurlijk ... Maar pseudo-historie/pseudo-archeologie kan op vele personen een misleidende werking hebben.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 29-07-2012 0:45:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
Phoenix:
Emie :
Phoenix:
Emie :
Dram eens niet zo door, Phoenix. Het is toch allang duidelijk dat Jean-Bob dit niet als de waarheid presenteert, maar als zijn eigen verhaal.
'Dit klopt niet en dat klopt niet...' Heb je nog andere worst? Het is een persoonlijke interpretatie, begrijp je dat dan echt niet?

Het is een persoonlijke interpretatie waarbij mythologie doelbewust omgeschakeld wordt tot wishful thinking historie, een mooie basis voor pseudo-historie en pseudo-archeologie ...

Of... Grenswetenschap! Precies op de juiste plek dus.

Mooi antwoord natuurlijk ... Maar pseudo-historie/pseudo-archeologie kan op vele personen een misleidende werking hebben.

En wetenschap niet? Daar heb je alle vertrouwen in?
Ik vind pseudo- die stelt dat iets kán, minder misleidend dan wetenschap die stelt dat iets zo ís.
You don't know what you've got until it's gone...
Op 29-07-2012 0:56:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jean-Bob: Schliemann was een fantast omdat hij de Ilias als waarheid zag en 'een' Troje daardoor zou vinden.
De archeologen die Amarna vonden na de verhalen over Echnaton waren allemaal fantasten die sprookjes geloofden en geen heuse archeologie bedreven.
sir Arthur evans was een van de grootste fantasten, net als ik dat ben. Want Evans vond Knossos. Na erover te hebben gelezen in griekse fantasieverhaaltjes.
Aan al die mensen die PSEUDO historie bedreven hebben we die vondsten te danken.
Thank God dat er mensen waren die niet zo dachten als de man die nergens in gelooft, enkel in harde bewijzen die hij vindt in boeken en op het internet. Wat ben ik blij dat er ook nog veldonderzoekers bestaan.
Natuurlijk zijn er ook nog internetwetenschappers die al hun wijsheden vanachter hun computertafeltje vandaan halen.
Die zijn het allerwijst.

Laat hij die zoekt
niet ophouden met zoeken
totdat hij vindt
en als hij vindt
zal hij verontrust worden
en als hij verontrust is
zal hij zich verwonderen
en hij zal over het Al heersen (Thomas)

ps. als ik niet direct reageer dan kan dat zijn omdat de reacties me niet langer boeien of omdat ik weer onderweg ben voor verder veldonderzoek. Ik zit namelijk niet dag in dag uit achter mijn PC
Op 29-07-2012 2:50:31 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Moest ik in jouw plaats zijn, Jean-Bob, ik zou überhaupt niet meer reageren op Phoenix. Uiteindelijk leidt het tot een zinloze welles-nietes-discussie waarvan je wou dat je er niet aan begonnen was. Kost je alleen maar energie die je ook voor andere dingen kunt gebruiken.
United as one. Divided by zero.
Op 29-07-2012 7:59:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Radiation:
Phoenix:
Emie :
Phoenix:
Emie :
Dram eens niet zo door, Phoenix. Het is toch allang duidelijk dat Jean-Bob dit niet als de waarheid presenteert, maar als zijn eigen verhaal.
'Dit klopt niet en dat klopt niet...' Heb je nog andere worst? Het is een persoonlijke interpretatie, begrijp je dat dan echt niet?

Het is een persoonlijke interpretatie waarbij mythologie doelbewust omgeschakeld wordt tot wishful thinking historie, een mooie basis voor pseudo-historie en pseudo-archeologie ...

Of... Grenswetenschap! Precies op de juiste plek dus.

Mooi antwoord natuurlijk ... Maar pseudo-historie/pseudo-archeologie kan op vele personen een misleidende werking hebben.


En jij voelt je door god-wie-weet geroepen om op een doordrammende manier de mensheid te vrijwaren van misleiding?
We kennen je standpunt ondertussen wel. Je begint stilaan een vervelende factor te worden.
Ge kunt er uw haar mee kammen!
Op 29-07-2012 12:03:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Radiation:
Phoenix:
Emie :
Phoenix:
Emie :
Dram eens niet zo door, Phoenix. Het is toch allang duidelijk dat Jean-Bob dit niet als de waarheid presenteert, maar als zijn eigen verhaal.
'Dit klopt niet en dat klopt niet...' Heb je nog andere worst? Het is een persoonlijke interpretatie, begrijp je dat dan echt niet?

Het is een persoonlijke interpretatie waarbij mythologie doelbewust omgeschakeld wordt tot wishful thinking historie, een mooie basis voor pseudo-historie en pseudo-archeologie ...

Of... Grenswetenschap! Precies op de juiste plek dus.

Mooi antwoord natuurlijk ... Maar pseudo-historie/pseudo-archeologie kan op vele personen een misleidende werking hebben.


En jij voelt je door god-wie-weet geroepen om op een doordrammende manier de mensheid te vrijwaren van misleiding?
We kennen je standpunt ondertussen wel. Je begint stilaan een vervelende factor te worden.

Wel, ik neem enkel deel aan een discussie, een forum. Aangezien ik blijkbaar voor iedereen een lastige vlieg ben wordt het tijd GW definitief de rug toe te keren. Kunnen jullie je aandacht ten volle besteden aan iemand die zichzef complimentjes geeft onder een andere naam.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 29-07-2012 12:16:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Phoenix:

Wel, ik neem enkel deel aan een discussie, een forum. Aangezien ik blijkbaar voor iedereen een lastige vlieg ben wordt het tijd GW definitief de rug toe te keren. Kunnen jullie je aandacht ten volle besteden aan iemand die zichzef complimentjes geeft onder een andere naam.

Vlieg zou ik het niet noemen. Daarnaast betreft het de vrouw van Jean-Bob, die andere nick, en niet Jean-Bob zelf. Sinds wanneer is dat een probleem?
De issue bij jou is niet zozeer de inhoud, dan wel de manier waarop je die aan de man probeert te brengen. Dat doe je op een manier die hoofdzakelijk gekozen lijkt om anderen op stang te jagen. Wanneer dat lukt, dan speel je de vermoorde onschuld. Geef het dan op zijn minst toe dat je geniet van mensen op de kast jagen.
United as one. Divided by zero.
Op 29-07-2012 12:29:27 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: @ Phoenix, raar genoeg zal je ook weer gemist worden als je echt weg zou gaan. Heb toch al vaker hier bij topics mensen horen verzuchten "was phoenix hier maar, ben benieuwd wat hij er van zou zeggen". Aan andere kant kan je inderdaad soms wel doordrammen en je standpunt eindeloos herhalen zonder het te relativeren. Bij de discussie die je tijdje terug met Sinbad had en ook bij dit topic viel het me op dat je moeite hebt in metaforen te denken en dat je alles enkel letterlijk kan nemen. Anderzijds zou zonder jouw inbreng, hoe vervelend velen die ook vinden, er vrijwel geen reacties zijn gekomen op deze blogreeks. Je neemt een extreme positie in, wat enerzijds irritaties opwekt, maar anderzijds ook de mogelijkheid schept dieper tot de zaak door te dringen. These, antithese, synthese zogezegd. Helaas blijft de discussie voornamelijk in de these en antithese hangen en wordt van beide kanten de synthese nauwelijks gezocht. Net zomin als het maken van vakantiefoto's "veldwerk" genoemd kan worden kan je de antieke wereld bestuderen zonder rekening te houden met haar mythologie. Daarbij is inderdaad gebleken dat vele zaken die tot het rijk der mythes zijn verwezen uiteindelijk toch een grote kern van waarheid bleken te bevatten. Van beide kanten zou het dus het kind met het badwater weggooien zijn als men zich in de loopgraven blijft verschansen.
Op 29-07-2012 12:48:18 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Jean-Bob ;

"Schliemann was een fantast omdat hij de Ilias als waarheid zag en 'een' Troje daardoor zou vinden."

De eer van de ontdekking van Troje komt niet Schliemann, maar Charles McLaren en Frank Calvert toe. Schliemann heeft op hun werk geteerd en vooral naar Calvert toe heeft Schliemann heel onetisch gehandeld en alle eer naar zich toe getrokken. Maar zo ver zal je 'kennis' wel weer niet reiken ... Maar het is wel zo dat Troje archeologisch bevestigd werd aan de hand van een mythe.

Jean-Bob;

"De archeologen die Amarna vonden na de verhalen over Echnaton waren allemaal fantasten die sprookjes geloofden en geen heuse archeologie bedreven."

Wel, Echnaton is geen mythologische figuur ... Hij was een farao die echt bestaan heeft ... We hebben zelfs meer dan waarschijnlijk zijn tombe gevonden ... De mensen die Amarna ontdekten door zich te baseren op "de verhalen over Echnaton" hebben zich gebaseerd op Oudegyptische administratieve bronnen ...

Jean-Bob ;

"sir Arthur evans was een van de grootste fantasten, net als ik dat ben. Want Evans vond Knossos. Na erover te hebben gelezen in griekse fantasieverhaaltjes."

Dat waren helemaal geen "griekse fantasieverhaaltjes", maar Oudgriekse administratieve bronnen (geen mythologische verhalen) refererend naar de hoofdstad van Kreta, net zoals Amarna ontdekt werd aan de hand van Oudegyptische administratie (geen mythologische verhalen) ...

Ciao.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 29-07-2012 13:08:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2015Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden