Al eerder schreef ik twee artikelen over je naam in HOOFDLETTERS. De reacties logen er niet om: de een begreep er niks van, de ander misschien iets meer maar over het algemeen staat men je vreemd aan te kijken als je vraagt waarom jouw naam op een bekeuring in HOOFDLETTERS geschreven staat. Weet men niet. En ik vraag het nu al meer dan 10 jaar aan iedereen die ik maar vragen kan: waarom is dat? Waarom stuurt de belasting, bank en justitie jou post op jouw naam in HOOFDLETTERS? Simpel: omdat jouw naam in HOOFDLETTERS jouw slavennaam is waarvan je denkt dat jij dat bent…

Je wordt geboren als mens, je vader gaat aangifte doen van geboorte op het 'gemene tehuis' en daar verandert de overheid jou zonder pardon van 'mens' in een juridische entiteit die men 'Natuurlijk Persoon' noemt. Een papieren versie van jou als mens, waarmee de overheid jou met rekeningen om de oren kan slaan. Althans, zolang jij denkt dat jij de persoon bent die op de rekening staat, maar dat is niet zo. Je bent geen 'persoon' maar een mens. En dat je van een 'mens' een 'persoon' kan maken, staat zelfs in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM):

Artikel 6: 'Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.'

Zo, weten we dat ook weer. Een MENS heeft het recht om als PERSOON erkend te worden maar de mens is GEEN persoon. Dat maakt de overheid van jou, zonder toestemming overigens. En vanaf het moment van inschrijven bij de almachtige overheid via je geboorteakte, ben je ingelijfd om de rest van je leven te denken dat jij een persoon bent. Dat vindt de overheid fijn en daarmee kan men je belasting en andere rekeningen laten betalen. Zolang jij maar denkt dat jij de persoon bent die op de brief vermeld staat. In mijn geval is dat R J BOERMAN (of R.J. BOERMAN, BOERMAN RJ, etc). En dat ben ik niet. Ik ben een Soeverein Mens van Vlees en Bloed die luistert naar de naam Robert; van de familie Boerman. Dat is de MENS, die ander is een papieren entiteit die door de overheid is gecreëerd, dan ben ik niet. Laten we het niet hebben over de dikke 6 ton die de overheid op basis van een kopie van jouw geboorteakte in HOOFDLETTERS van de Nederlandsche Bank leent en die jij in je werkzame leven aan allerlei belastingen via diezelfde overheid aan de Bank terug mag betalen. Omdat de overheid op jouw naam geld geleend heeft. Daarom mag je belasting betalen. Onzin? Tuurlijk, de eerste die beweerde dat de aarde rond was, was ook knettergek…Je naam in HOOFDLETTERS. Waar komt dat nou vandaan? Van de Romeinen. Daar schreef men de naam van een Vrij Mens met gewone letters, maar de naam van een slaaf werd volledig in HOOFDLETTERS geschreven. Om daarmee het verschil tussen een Vrije Mens en Slaaf aan te geven. En kijk nu nog eens op je bekeuring, bankafschrift of belastingformulier hoe jouw naam daar geschreven staat. Juist, volledig in HOOFDLETTERS. Dat is jouw SLAVENNAAM waarvan jij denkt dat jij het bent. Maar dat ben je niet want kijk maar eens op je geboorteakte – een officieel overheidsdocument overigens - hoe jouw naam daar geschreven staat. Zie je? Daar staat jouw naam geschreven zoals je vader aan de ambtenaar van de gemeente heeft doorgegeven. Met de 'kleine letterversie' zoals ik het noem. En zolang jij denk dat de aanslag van de belastingdienst in HOOFDLETTERS voor jou bestemd is, zolang jij je vereenzelvigt met de HOOFDLETTER-naam, is er niets aan de hand. Voor de overheid en bank tenminste niet, want die collecteren jouw belastingcenten maar wat graag. Voor jou is er wel wat aan de hand want jij betaalt je onderhand blauw aan belastingen.

Een ander interessant punt van de UVRM (artikel 4) zegt:

'Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.’


Een slavin wordt gestraft, 1839

Hmm, mijn vraag aan jou is: heeft jouw vader met de aangifte van jouw geboorte op het 'gemene tehuis' ook een contract getekend waarmee de overheid op jouw naam geld van de Nederlandsche Bank mag lenen en dat jij dat in je leven via belastingen terug betaalt? Heb jij een contract of overeenkomst met de belastingdienst waarop staat dat je volgens contract wegenbelasting moet betalen? Nee, dat dacht ik al. Dat heeft niemand. Dat is de truc met de HOOFDLETTERS want zolang jij denkt dat je je naam bent, betaal je. En veel ook...

Tijd voor verandering, tijd voor actie want ondergetekende is sinds enkele maanden bezig met de wegenbelasting. Ik vertik het ten ene male om een smak wegenbelasting te betalen terwijl er maar een klein percentage (ongeveer 10%?) van de opbrengt voor het onderhoud van de wegen bestemd is. En ik vertik het om met mijn bijdrage wegenbelasting de oorlog in Afghanistan te financieren. Dus bezwaar indienen op basis van de HOOFDLETTER-naam en natuurlijk een stapel WOB-verzoeken. Gewoon zoals de Nederlandse wet het voorschrijft. En ik ben niet de enige die dit doet. Veel Soevereine Mensen van Vlees en Bloed zijn een bezwaarprocedure met de belastingdienst aangegaan. En met succes want we merken dat de belastingdienst het werk niet meer aan kan. Men is niet in staat de bezwaarschriften binnen de door de wet gestelde termijn te beantwoorden, laat staan dan men in staat is om de veelvuldige WOB-verzoeken kan verwerken. Het systeem loopt vast en ik ben bereid om daar aan mee te werken. Vandaar dat naast www.ikclaimmijnnaam.nl inmiddels ook de websites www.hypotheekdrama.nl en www.ikmaakbezwaar.net in de lucht zijn. Vooral hypohteekdrama.nl is interessant omdat er momenteel 70.000 gezinnen in de betalingsproblemen met hun hypotheek zitten. 70.000 gezinnen die op het punt staan hun huis uitgezet te worden omdat de banken en de bijbehorende elite hebberig zijn. Maar wat zou er gebeuren als al die 70.000 gezinnen (280.000 mensen?) hun krachten bundelen en zich aansluiten of willen laten vertegenwoordigen door de werkgroep van Soevereine Mensen? Wat zou er gebeuren als we met 70.000 gezinnen bij de banken gaan melden dat deze mensen geen cent meer betalen? Ik denk dat het feest voor de banken dan snel afgelopen is. Eendracht maakt macht en bovenstaande websites en dit artikel moeten er toe bijdragen dat de kennis verspreid wordt en dat begrepen wordt dat we de krachten moeten bundelen. Gezamenlijk kunnen we het corrupte systeem plat leggen om de Overheid met haar eigen regels te verslaan. If you can’t beat them, join them. Doe je mee?
Gvaei: Niet gewoon Caps Lock ingedrukt? Trouwens drukt de belastingdienst "BELASTINGDIENST" niet ook in hoofdletters?
Voorkomen is beter dan genezen.
Op 03-08-2012 8:25:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gvaei: En in de bijbel staat volgens mij "HEERE"
Voorkomen is beter dan genezen.
Op 03-08-2012 8:31:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gvaei: Nu ik door de ontkenningsfase ben komen de vragen; is de door Hitler ingestelde kinderbijslag dan een soort slavenproductiesubsidie?

Zijn de TV en de PC dan een soort slavencontrolemiddelen?
(bericht gewijzigd op 3/8/2012 8:43)
Voorkomen is beter dan genezen.
Op 03-08-2012 8:31:21 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ex_libris: Volgens mij ligt het veel eenvoudiger: Computersystemen(eigenlijk de mensen die deze bouwen) hebben problemen om te bepalen waar de hoofdletters staan in een naam. Met de naam Jan Jansen is het eenvoudig: elk woord begint met een hoofdletter. Dit gaat niet op met tussenvoegsels zoals Jan van Schaijk en Marie op den Beek. Nu kan je die uitsluiten maar dan gaat het weer mis met namen zoals Henk van der Den. Bovenstaande zijn nog de eenvoudige namen. Voor elke taal gelden weer andere regels in het hoofdlettergebruik in namen. Door alles in hoofdletters te schrijven ben je in één keer overal vanaf.
Op 03-08-2012 8:44:25 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gvaei: Dus toch Caps Lock ingedrukt
(bericht gewijzigd op 3/8/2012 8:51)
Voorkomen is beter dan genezen.
Op 03-08-2012 8:48:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bassie22: Al die reacties.... Waar zijn 'we' bang van?
Het lijkt er op dat de bovenstaande reacties excuses te zijn om niets te doen... Dit is geen oordeel of ver-oordeel, maar laat zien dat je een keuze hebt...
To be or not to be... Slaaf of vrijheid... That's the question!
Nieuw Bewust Zijn
Op 03-08-2012 9:10:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gvaei: Ik dacht dat de question was waarom op een bekeuring de naam met hoofdletters staat.

Tegen de gevestigde orde aantrappen? Prima. Daarbij het systeem gebruiken door het vol te proppen met bezwaarschriften? Slim. Iedereen mobiliseren omdat "ze" onze naam in hoofdletters zetten? Hou toch op...

Iedereen een nieuwe naam geven is sektegedrag en in mijn boek betekent dat minder vrijheid!
Voorkomen is beter dan genezen.
Op 03-08-2012 9:59:18 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Het is heel simpel: de overheid, een groep mensen, baseert zich op de wet. Een wet is niets anders dan een afspraak, ooit door personen gemaakt. Welnu, wat een ander denkt of dacht is prima, maar het raakt me niet. Dag wet, hoe gaat het ermee?
'Don't forget rule number 6'
Op 03-08-2012 10:11:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: " ...En met succes want we merken dat de belastingdienst het werk niet meer aan kan. Men is niet in staat de bezwaarschriften binnen de door de wet gestelde termijn te beantwoorden, laat staan dan men in staat is om de veelvuldige WOB-verzoeken kan verwerken. Het systeem loopt vast en ik ben bereid om daar aan mee te werken."
Kom, Ik ga maar eens uitzoeken of dit gedrag strafbaar is. Iets met misbruik van procesrecht of zo.
Op 03-08-2012 11:12:05 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar: @Robert Boerman: Heb je eigenlijk de instanties die jou in hoofdletters aanschrijven wel eens gevraagd waarom ze dit doen?
we vliegen er weer eens lekker in
Op 03-08-2012 11:31:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TurboVincent: Ik snap er nog steeds geen zak van. Maar ja, ik ben dan ook de onnozelaar die zich vol overgave tot geestelijk slaaf laat knechten. Ach en wee, ik heb nog steeds niet door dat het allemaal een groot complot is.
Op 03-08-2012 11:39:33 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gas: tjonge, de laatste keer dat ik iemand een officiële instantie of een 'officieel gebouw' heb horen verbasteren, was dat door iemand die niet ouder was dan een jaartje of 16 en boos was dat zn bromfietsbewijs niet 1 dag eerder klaar was.
Het gemene tehuis...
Dat maakt het een stuk lastiger om zo'n stuk ook nog serieus te nemen.
Op 03-08-2012 11:41:08 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dirk Teur: Het valt nog niet mee om zo'n massa te verenigen, laat staan te leiden. Je moet wel heel erg stevig in de schoenen staan om massa te laten doen wat gedaan moet worden. In deze massa zitten namelijk nog steeds individuen. Individuen met verschillende staat van geest. De een is zo overstag, de ander blijft op het randje van het wel/niet. En twijfelen is afvallen, dus die individuen zal je nooit meekrijgen in zo'n beweging. Daarnaast heb je nog de autoriteiten die de massa zal (proberen) tegen te houden. Eenmaal doen ze dat vragend, daarna dwingend om vervolgens tot geweld over te gaan omdat 'men niet luisteren wil'. De extremisten binnen de massa zullen represailles uitoefenen jegens de autoriteiten. Van kwaad dus tot erger. Wil de massa echt deze kant op? Nee, want men is bang. En eenmaal 1 uit de massa paniek zaait, volgt de rest ook als een ongeregeld kudde. Is dit dan wel de weg?
(bericht gewijzigd op 3/8/2012 13:17)
Op 03-08-2012 13:16:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Dirk Teur:
En twijfelen is afvallen.

Helaas is dat niet waar, anders zou ik nu broodmager zijn.
Op 03-08-2012 13:21:03 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dirk Teur: Overigens vind ik deze blog niet passen bij GW. Maatschappelijk propaganda hoort niet thuis op deze site. Of is de heer Boerman de Pim van GW? Valt dit nog wel onder grenswetenschap?
Op 03-08-2012 13:21:04 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Dirk Teur:
Overigens vind ik deze blog niet passen bij GW. Maatschappelijk propaganda hoort niet thuis op deze site. Of is de heer Boerman de Pim van GW? Valt dit nog wel onder grenswetenschap?

Heel goed!
Het heeft niets met (grens)wetenschap te maken, alhoewel het psychologisch profiel (paranoia, morosofie, complotdenken) van Boerman wel een bespreking waard zou zijn.
Op 03-08-2012 13:25:52 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TurboVincent:
Socrates:
Dirk Teur:
Overigens vind ik deze blog niet passen bij GW. Maatschappelijk propaganda hoort niet thuis op deze site. Of is de heer Boerman de Pim van GW? Valt dit nog wel onder grenswetenschap?

Heel goed!
Het heeft niets met (grens)wetenschap te maken, alhoewel het psychologisch profiel (paranoia, morosofie, complotdenken) van Boerman wel een bespreking waard zou zijn.


De grens strekt zijn tentakels in meer uit dan slecht de wetenschap. Dus als het niet op deze site hoort dan weet ik het niet meer (oh ja toch wel, Niburu natuurlijk) Al had ik van GW verwacht meer verwacht dan het slechts zijn van een portaal van een reclamepraatje van een praktijk die je wel eens in problemen zou kunnen brengen.
Op 03-08-2012 14:27:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lifetime:
Gvaei:
Nu ik door de ontkenningsfase ben komen de vragen; is de door Hitler ingestelde kinderbijslag dan een soort slavenproductiesubsidie?

Zijn de TV en de PC dan een soort slavencontrolemiddelen?


PVV staat ook in hoofdletters .... het is dus al overal, dat hoofdletter gedoe! Reddeloos verloren zijn wij! En dat net voor het weekeind....
Live kost Time
Op 03-08-2012 16:36:04 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Ons doel is verbazen, vermaken en vooral uw en ons wereldbeeld te verbreden. Verwondering over de ‘normale’ wereld is niet voor niets al millennia lang het begin van nieuwe kennis. Toch dringen wij u niets op, wij rapporteren slechts, soms met een kwinkslag. We zijn al blij met een glimlach en gelukkig met een serieuze overweging. Wij zijn www.grenswetenschap.nl en heten u welkom in het niemandsland van de kennis.

Bron: http://www.grenswetenschap.nl/definitie.asp
Past dus perfect op gw.
Is it electrickery?
Op 03-08-2012 17:27:34 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lodewijck: Geinige visie.
Don't grow up, it's a trap
Op 03-08-2012 17:32:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lange wapper: Zeg, beste allemaal, zoeken wij het niet een beetje té ver ? Hoofdletters zijn ten allen tijde ondubbelzinnig ontcijferbaar (oei, hoe geleerd ...) terwijl "schrift" wel eens als hyrogliefen (schrijf ik dit goed ?) overkomt.
Ik wilde deze reactie in hoofdletters schrijven (om last te vermijden) maar ik hoop dat mijn bovenstaand "geschrift" ook leesbaar is ...
In verband met de hierboven dikwijls aangehaalde "overheid" deze anecdote : mijn ouders kregen ooit een in hoofdletters gesteld aanslagbiljet (van de belastingsdienst dus), waarop uiteraard onze naam en deze gevolgd door : ".... en consoorten" !!! Wij hebben nooit kunnen achterhalen welke nefaste mening deze dienst over ons had ...
Op 03-08-2012 22:14:12 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Ik heb dit jaar een (voorlopige) belastingteruggaaf gehad. Om dan over hoofdletters te gaan klagen...
Is it electrickery?
Op 03-08-2012 22:24:52 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TomV: Ik word keurig aangeschreven met kleine letters, helaas moet ik wel betalen.
Op 04-08-2012 0:35:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Emie :
Ik heb dit jaar een (voorlopige) belastingteruggaaf gehad. Om dan over hoofdletters te gaan klagen...

Beter!

Edit: de voorlopige wordt vast de definitieve. In hoofdletters.
(bericht gewijzigd op 4/8/2012 0:39)
Op 04-08-2012 0:38:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
René: Top Robert, dat je het freeman-concept hebt opgepakt en hier op een waardige wijze verspreidt.

Ik zou een lang verhaal kunnen maken maar niet nodig. Als mensen door jou schrijfsels inzien wat er speelt op onze aarde en hoe wij over het algemeen onbewust in slavernij gehouden worden dan vindt ik het prima.

good job, thank you !!

groet, men mag mij René noemen maar ik ben het niet
Op 04-08-2012 1:15:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Hoofdletters: vandaar dat ambtenaren nooit de puntjes op de i (kunnen) zetten.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 04-08-2012 1:15:17 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
René:
Top Robert, dat je het freeman-concept hebt opgepakt en hier op een waardige wijze verspreidt.

Ik zou een lang verhaal kunnen maken maar niet nodig. Als mensen door jou schrijfsels inzien wat er speelt op onze aarde en hoe wij over het algemeen onbewust in slavernij gehouden worden dan vindt ik het prima.

good job, thank you !!

groet, men mag mij René noemen maar ik ben het niet

Je mag mij SOCRATES noemen, maar socrates of socrates of gewoon Socrates is ook goed hoor.
Op 04-08-2012 1:21:53 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Met alle respect Robert en GW, maar moeten we nu in een derde deel weer dezelfde info krijgen en weer aanhoren hoe 99% hier (terecht) niets van begrijpt?
ALLES IS WAAR
Op 04-08-2012 10:18:57 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
ThoTh:
Met alle respect Robert en GW, maar moeten we nu in een derde deel weer dezelfde info krijgen en weer aanhoren hoe 99% hier (terecht) niets van begrijpt?

Keuze van de auteur. En best handig voor wie deel 1 en 2 niet gelezen heeft.
Is it electrickery?
Op 04-08-2012 10:23:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Emie :
ThoTh:
Met alle respect Robert en GW, maar moeten we nu in een derde deel weer dezelfde info krijgen en weer aanhoren hoe 99% hier (terecht) niets van begrijpt?

Keuze van de auteur. En best handig voor wie deel 1 en 2 niet gelezen heeft.

Ja zo ken ik er nog wel 1...

Krijgen we dan ook deel 4, 5 ,6 en 7 voor wie deel 1,2, en drie niet hebben gelezen?
ALLES IS WAAR
Op 04-08-2012 10:47:36 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Emie :
ThoTh:
Met alle respect Robert en GW, maar moeten we nu in een derde deel weer dezelfde info krijgen en weer aanhoren hoe 99% hier (terecht) niets van begrijpt?

Keuze van de auteur. En best handig voor wie deel 1 en 2 niet gelezen heeft.

Er had ook gewoon drie keer hetzelfde blog kunnen staan met een ander nummertje ervoor.
Op 04-08-2012 10:52:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: t was allicht de bedoeling zijn 2 ander/nieuwe sites bekend te maken.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 04-08-2012 12:21:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Laten we daarvoor nou de redactionele update hebben
ALLES IS WAAR
Op 04-08-2012 12:23:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Een volgende stap zou kunnen zijn dat ze ipv je naam in hoofdletters je aanschrijven op je burger service nummer.

Geachte 146376693,

Wij dwingen u tot...

Met vriendelijke groet,

Bla bla bla.

Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 04-08-2012 12:55:33 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Ach ja, dan val ik ook maar in de herhaling...zeker gezien ik nooit een antwoord heb gezien....

--

Ik snap dat het vervelend is om in een wereld te moeten wonen waar zich zaken afspelen waar jij het niet mee eens bent en waar jij geacht wordt aan bepaalde zaken te voldoen, waaraan je niet wil voldoen.

Ik snap ook dat het vervelend is dat er bijzonder weinig manieren zijn om hier iets aan te veranderen... ik noem er een paar:
- Start een politieke beweging
- Overwerp de regering en het leger
- Verhuis

Ik snap ook dat in je frustratie je gaat zoeken naar meer uitwegen. En ik snap zelfs nog dat het dan er even op kan lijken dat dit onderwerp de hele zaak kan openknallen en je eens en voor altijd zal bevrijden...
...even....

Beste soevereine Robert (van de familie Boerman),

Wij leven met z'n allen op elkaar in een klein landje.
Om dit leefbaar te houden maken we regels. Overtredingen van die regels bestraffen wij, om te voorkomen dat niemand de regels serieus neemt.
Ook vragen wij een bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt om dit land mee te onderhouden.

Mocht u het gevoel hebben dat dan wel de bijdrage, dan wel de bestedingen, dan wel de regels veranderd moeten worden, dan verwijs ik je door naar de bovenstaande exits...

Een rechter zal je namelijk op dit punt niet veel verder helpen.

"ja meneer de rechter, maar ik was het niet die te hard reed; dat was mijn natuurlijk persoon"

Verder...
Kan jij aantonen dat onze geboorteakte 60.000 aan leningen lospeutert bij DNB, of moet je toegeven dat dit alleen maar een terugrekening is gebaseerd op het BNP, de huidige staatsschuld en het aantal inwoners etc... Ik zie graag wat tegemoet.

Verder...
Zou je hier svp een lijst willen achterlaten van de aandeelhouders van DNB? Dit zal verfrissend werken, aangezien niet iedereen die families kent waar je naar verwijst.

Ter afsluiting: ik waardeer je vechtlust en je doorzettingsvermogen, maar ik snap echt niet waarom mensen hier het ei van columbus in kunnen ontdekken...
(bericht gewijzigd op 4/8/2012 13:54)
ALLES IS WAAR
Op 04-08-2012 13:52:37 | Kudos: 5 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Farmerman:
René:
Top Robert, dat je het freeman-concept hebt opgepakt en hier op een waardige wijze verspreidt.

Ik zou een lang verhaal kunnen maken maar niet nodig. Als mensen door jou schrijfsels inzien wat er speelt op onze aarde en hoe wij over het algemeen onbewust in slavernij gehouden worden dan vindt ik het prima.

good job, thank you !!

groet, men mag mij René noemen maar ik ben het niet


Thanks 'Rene', alleen jammer dat het paarlen voor de zwijnen zijn...
Op 04-08-2012 16:52:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jur: Wat een artikel weer. Bewijst toch wel dat als je alles gelooft van wat David Icke zegt, je langzaam paranoide wordt!

Gevaarlijk!

http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=8674
Only the shallow know themselves.
Op 04-08-2012 17:24:34 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jur: En leuk dat je een souverein mens bent. Prima dat je geen belasting betaalt, maar probeer het dan ook echt in je eentje te redden.

Dus niet meer met de auto rijden op onze snelwegen, graag niet meer de trein pakken. Verder graag geen gebruik meer maken van het alarm nummer als de criminelen je huis binnen stormen.

Moeten ook maar bekijken of je wordt opgehaald als je een hartaanval hebt.

Zeer vervelende mensen die weigeren mee te helpen aan de maatschappij. Zoek het dan ook gewoon helemaal zelf uit en loop niet te klagen, zielepiet!
Only the shallow know themselves.
Op 04-08-2012 17:31:10 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
nabuco0: Als onze namen niet meer in hoofletters geschreven worden, zullen we dan minder slaaf zijn?
Op 04-08-2012 18:45:39 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Ik heb toch ook een puntje van kritiek.

Voor een overheid doet een naam er niet toe, alles draait om dat ene burgerservice nummer en daaraan is uw voor en achternaam gekoppeld.
Want wellicht zullen er wel meer mensen rondlopen met dezelfde voor en achternaam en zou het alleen maar tot flinke verwarring lijden.

Wie te maken krijgt met het UWV, krijgt te maken met een zeer brak opgezette website vol met technische tekortkomingen en gebreken.

Dat je voor en achternaam in blokletters geschreven staat heeft denk ik eerder te maken met het amateurisme waarmee het systeem technisch in elkaar zit als dat het opzettelijk bedoeld is als slavennaam, want dat is immers het burgerservice nummer.

Als je onvriendelijk wilt zijn naar de overheid:
In principe zou je in plaats van het gebruiken van je voor en achternaam dus ook je burgerservice nummer kunnen neerzetten en de regel 'Met vriendelijke groet,' zou ik ook anders doen, want heb jij weleens een getal iemand in het echt zien begroeten? Ik dus niet. .

Overigens zijn alle geschetste situaties slechts voorbeelden evenals het nummer wat ik een paar reply's gebruikte uiteraard niet mijn echter nummer is, maar is louter en alleen verzonnen. Op getallen rust immers nog altijd geen copyright.
(bericht gewijzigd op 4/8/2012 19:10)
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 04-08-2012 19:04:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el_americano: Het valt mij op dat de mensen die meneer Boerman's relaas proberen te ontzenuwen, zich (al dan niet bewust) bedienen van de redenering dat men van persoonlijke verantwoordelijkheden voor eigen lijf en leven ontheven kan worden door navolging van regels en afkoping met belastingscenten.

Tegen die mensen zou ik graag willen zeggen:

Jouw vrijheid is jouw verantwoordelijkheid, en die van niemand anders!
(bericht gewijzigd op 4/8/2012 19:20)
Op 04-08-2012 19:12:35 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
el_americano:
Het valt mij op dat de mensen die meneer Boerman's relaas proberen te ontzenuwen, zich (al dan niet bewust) bedienen van de redenering dat men van persoonlijke verantwoordelijkheden voor eigen lijf en leven ontheven kan worden door navolging van regels en afkoping met belastingscenten.

Tegen die mensen zou ik graag willen zeggen:

Jouw vrijheid is jouw verantwoordelijkheid, en die van niemand anders!

Boermans verhaal heeft geen argumenten nodig om te worden ontzenuwd. Het hoeft niet te worden ontzenuwd, dat hoeft namelijk nooit met onzin.
Maar is het jouw persoonlijke verantwoordelijkheid om de straat voor je huis aan te leggen, straatlantaarns neer te zetten, de snelweg aan te leggen die je nodig hebt en een paar agenten op te leiden en in dienst te nemen voor het geval dat? En heb je dan ook wel een school voor je kinderen neergezet en onderhoudt je die ook? En een GGD gebouw/ziekenhuis inclusief artsen en overig personeel?
En heb je ook een spaarpotje voor arme sloebers of zieken in je omgeving, oh nee, die laatste zijn natuurlijk ook weer zelf verantwoordelijk, stom van me.
Hmm ... interessante visie ....
Op 04-08-2012 19:30:06 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el_americano:
Socrates:
Is het jouw persoonlijke verantwoordelijkheid om de straat voor je huis aan te leggen, straatlantaarns neer te zetten, de snelweg aan te leggen die je nodig hebt en een paar agenten op te leiden en in dienst te nemen voor het geval dat?

Als ik hiervan gebruik wil maken is het mijn eigen verantwoordelijkheid om middelen te vinden die mij hiertoe in staat stellen. Een van die middelen kan een georganiseerde overheid zijn. Let wel: ik zeg één.

Socrates:
En heb je dan ook wel een school voor je kinderen neergezet en onderhoudt je die ook?

Het is ook mijn verantwoordelijkheid om mijn kinderen 'les en onderdak' te geven. Maar moet ik daar een hele school voor bouwen; is een ruimte (binnen of buiten) soms niet voldoende?

Socrates:
En een GGD gebouw/ziekenhuis inclusief artsen en overig personeel?

Ook mijn gezondheid is mijn verantwoordelijkheid. Ik zorg er zelf wel voor dat ik zo min mogelijk hoef te lijden, en de experts kan aanspreken wanneer nodig. (En wederom: heb ik hier een heel gebouw voor nodig?)

Socrates:
En heb je ook een spaarpotje voor arme sloebers of zieken in je omgeving, oh nee, die laatste zijn natuurlijk ook weer zelf verantwoordelijk, stom van me.

Inderdaad, heel stom van je..

Afsluitend: Mag ik je aanraden je aannames nog eens goed onder de loep te nemen, velen ervan zijn overbodig en grotesk.
(bericht gewijzigd op 4/8/2012 19:48)
Op 04-08-2012 19:44:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
el_americano:

Afsluitend: Mag ik je aanraden je aannames nog eens goed onder de loep te nemen, velen ervan zijn overbodig en grotesk.

Sympathiek kereltje ben je. Het zou inderdaad beter zijn dat je op een onbewoond eiland ging zitten.
Op 04-08-2012 19:54:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
El_Americano:
Ook mijn gezondheid is mijn verantwoordelijkheid. Ik zorg er zelf wel voor dat ik zo min mogelijk hoef te lijden, en de experts kan aanspreken wanneer nodig. (En wederom: heb ik hier een heel gebouw voor nodig?)

Uiteraard is iedereen verantwoordelijk voor z'n eigen gezondheid. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Wat doe je als je ongelukkig valt (ijzel) en iets breekt? Dan komt er een ambulance, een gipskamer, artsen, verpleegkundigen etc. etc. aan te pas. Heb je voldoende geld om dat zelf te kunnen betalen?
Ik ben nog niet heel erg thuis in dat soevereine mens-gebeuren. Stop je echt met belasting betalen? Heb je geen zorgverzekering meer? Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt, heb je überhaupt nog recht op een uitkering?
Dit staat mogelijk totaal los van de hoofdletterkwestie, maar ik heb er toch meer vragen dan antwoorden bij. (En nee, ik heb geen zin om ellenlange websites door te spitten, vandaar een paar hapklare concrete vragen.)
Is it electrickery?
Op 04-08-2012 20:19:05 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jur: De wereld zal nooit perfect worden. Soms moet je doen met wat je hebt.

Of probeer de wereld te veranderen. Of ga verhuizen. Maar ga geen belasting meer betalen.

Je snijdt jezelf in de vingers. Niemand vindt belasting betalen leuk.

Ik denk dat je soeverijne leventje een heel stuk minder leuk wordt als je grote belasting schulden hebt. Niets meer kan betalen. Op straat moet leven, een uitkering krijgt (van onze belastingcenten).

Of je kiest er voor je aan de regels te houden zoals ze hier gelden in Nederland. Niet mee eens? Je bent vrij om te verhuizen naar een ander land. Of het daar beter is.. dat betwijfel ik

Only the shallow know themselves.
Op 04-08-2012 20:29:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el_americano: @ Socrates

Mijn excuses, ik bedoelde het niet vervelend. Er zullen vast onderwerpen zijn waar we het wél over eens kunnen worden, maar ik denk niet dat dit daar één van is. Ik was dus ook niet in de veronderstelling dat ons gesprek veel wederzijds begrip teweeg zou brengen, vandaar mijn stelligheid. Toch bedankt voor je reactie.

@ Emie

In het geval dat ik iets zou breken terwijl ik geen verzekering heb (die ik op dit moment wel heb), ben ik gewoon de sjaak. Ook soevereine mensen staan samen sterker dan alleen, en er zou dus collectief iets georganiseerd moeten worden om mensen te verzekeren van hulp wanneer hen iets overkomt (waar voor zover ik weet op dit moment aan gewerkt wordt). Er is dan wezenlijk geen verschil met een reguliere zorgverzekering, alleen dat deze niet wordt aangegaan met een grote corporatie, maar met mensen van vlees en bloed uit je eigen omgeving (wat het verantwoordelijkheidsgevoel extra stimuleert door sociale controle).

Wat betreft belasting: ik betaal op dit moment gewoon net als ieder ander, maar in de toekomst (als het allemaal wat beter geregeld is) zal ik inspraak eisen in wat er met mijn centen gebeurt.

Wat betreft arbeid: ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat 'arbeidsongeschikt' betekent, en wie dat bepaalt. Ik plan om zelfvoorzienend te gaan leven, dus een uitkering lijkt mij overbodig. Daarnaast behoudt je al je rechten gewoon als soeverein, het enige verschil is dat jij i.p.v. de overheid eigenaar bent van je Natuurlijk Persoon.

Overigens, ik ben (nog) geen volwaardig Soeverein, ik heb alleen mijn naam geclaimd, wat niet hetzelfde is. Ik kijk liever de kat eerst uit de boom voordat ik me er volledig aan committeer. Voor hetzelfde geldt worden Soevereinen straks vervolgd en ziet niemand ze ooit meer terug. Je weet maar nooit welke kant de politiek morgen opwaait.
Op 04-08-2012 21:58:34 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Bedankt voor je antwoord, El_Americano. Ik wens je veel succes met wat je nastreeft.
Wat betreft arbeid: ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat 'arbeidsongeschikt' betekent, en wie dat bepaalt. Ik plan om zelfvoorzienend te gaan leven, dus een uitkering lijkt mij overbodig.

Vind ik knap heldhaftig en ik hoop dat je het hoofd boven water zult weten te houden. Eén flinke hernia (of een zware depressie, of kanker) en het is afgelopen. Realiseer je je dat terdege? (Edit: daarmee doel ik op inkomsten. Je bent niet per se meteen dood natuurlijk... En daarvoor is zo'n sociaal vangnet. Dat we met z'n allen betalen.)
Is it electrickery?
Op 04-08-2012 22:10:10 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el_americano:
Emie :
Vind ik knap heldhaftig en ik hoop dat je het hoofd boven water zult weten te houden. Eén flinke hernia (of een zware depressie, of kanker) en het is afgelopen. Realiseer je je dat terdege? (Edit: daarmee doel ik op inkomsten. Je bent niet per se meteen dood natuurlijk... En daarvoor is zo'n sociaal vangnet. Dat we met z'n allen betalen.)

Dat realiseer ik me, en ik zal dit inderdaad niet riskeren zonder een sociaal vangnet. Overigens zie ik op dit moment ontwikkelingen in de wetenschap die ons in staat kunnen stellen om ziekte te ontstijgen.
Op 04-08-2012 22:21:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
el_americano:
@ Socrates

Mijn excuses, ik bedoelde het niet vervelend. Er zullen vast onderwerpen zijn waar we het wél over eens kunnen worden, maar ik denk niet dat dit daar één van is. Ik was dus ook niet in de veronderstelling dat ons gesprek veel wederzijds begrip teweeg zou brengen, vandaar mijn stelligheid. Toch bedankt voor je reactie.


Dank el_americanos!
Ik ben er ook van overtuigd dat we ergens common ground zullen vinden, dit is maar één dingetje in een zee van onderwerpen hè?
Op 04-08-2012 22:21:17 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
el_americano:
Emie :
Vind ik knap heldhaftig en ik hoop dat je het hoofd boven water zult weten te houden. Eén flinke hernia (of een zware depressie, of kanker) en het is afgelopen. Realiseer je je dat terdege? (Edit: daarmee doel ik op inkomsten. Je bent niet per se meteen dood natuurlijk... En daarvoor is zo'n sociaal vangnet. Dat we met z'n allen betalen.)

Dat realiseer ik me, en ik zal dit inderdaad niet riskeren zonder een sociaal vangnet. Overigens zie ik op dit moment ontwikkelingen in de wetenschap die ons in staat kunnen stellen om ziekte te ontstijgen.

Mijn persoonlijke omstandigheden vertellen me dat dit moment zeker komt, naar dat is nog wel heel ver weg! Voorlopig ben ik heel erg blij met de medische technologie en hoogstandjes nu!
Op 04-08-2012 22:22:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Waar het in mijn optiek mis gaat in dit onderwerp, is dat er een verzameling van zaken wordt genoemd die beter geregeld kunnen worden (belasting gaat naar zaken waar jij het niet mee eens bent, zorgverzekering kost te veel, jij hebt niet gekozen voor al die pietepeuterige regels en wetjes, etc etc) om vervolgens een schijnoplossing aan te bieden.

Het staat je nu al vrij om met welke instantie dan ook te onderhandelen, zelfs met de overheid. Krijg je je gelijk niet, dan ga je naar de rechter. Krijg je het daar ook niet, dan heb je pech en kan je het eventueel clandestien toch doorzetten. Komen ze daar achter? dan zal je waarschijnlijk hard gestraft worden.

En denken Boerman en Americano nou echt dat deze hele riedel anders loopt alleen maar omdat je zogenaamd je eigen vrijstaat bent, of dat je dan een betere onderhandelingspositie hebt?

(bericht gewijzigd op 4/8/2012 22:30)
ALLES IS WAAR
Op 04-08-2012 22:29:11 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
ThoTh:
Waar het in mijn optiek mis gaat in dit onderwerp, is dat er een verzameling van zaken wordt genoemd die beter geregeld kunnen worden (belasting gaat naar zaken waar jij het niet mee eens bent, zorgverzekering kost te veel, jij hebt niet gekozen voor al die pietepeuterige regels en wetjes, etc etc) om vervolgens een schijnoplossing aan te bieden.

Het staat je nu al vrij om met welke instantie dan ook te onderhandelen, zelfs met de overheid. Krijg je je gelijk niet, dan ga je naar de rechter. Krijg je het daar ook niet, dan heb je pech en kan je het eventueel clandestien toch doorzetten. Komen ze daar achter? dan zal je waarschijnlijk hard gestraft worden.

En denken Boerman en Americano nou echt dat deze hele riedel anders loopt alleen maar omdat je zogenaamd je eigen vrijstaat bent, of dat je dan een betere onderhandelingspositie hebt?

(Laatste alinea) Ik denk dat men (de hele SOPN-aanhang enzo) vooral uitgaat van de gedachte: je moet ergens beginnen. Als je niks doet, gebeurt er niks. Wie weet is het een begin van een revolutie. Geen hooivorken en fakkels, maar bloggen en procedures.
Is it electrickery?
Op 04-08-2012 23:04:06 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el_americano:
Socrates:
Dank el_americanos!
Ik ben er ook van overtuigd dat we ergens common ground zullen vinden, dit is maar één dingetje in een zee van onderwerpen hè?

Precies! Ik ben blij dat jij er ook zo over denkt!
Op 04-08-2012 23:14:59 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo: Ik proef hier die aloude vrijbuitersdroom, de American dream. Je eigen lap grond, met niemand wat te maken hebben, het recht om je te verdedigen en te doen wat je wilt. Dat is de theorie.

Ga naar Amerika zou ik zeggen.
Maar helaas, tenzij je erg vermogend bent val je dan direct in de harde praktijk; twee banen om in leven te blijven, als je pech hebt kom je in de goot terecht, privacy is daar een illusie, en de politie is er veel erger dan hier.

Vluchten kan niet meer.
Pionieren in Nederland is uitgesloten, wees blij dat je hier geen honger en ellende hoeft te ervaren.
Ik denk dat je, als je je hier als slaaf ziet, toch beter kunt overwegen om te vertrekken naar een ongereguleerd land.
Ze zijn er nog, landen met een minimale overheidsbemoeienis, maar of je het er zult redden?..
You don't know what you've got until it's gone...
Op 04-08-2012 23:20:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Emie :

(Laatste alinea) Ik denk dat men (de hele SOPN-aanhang enzo) vooral uitgaat van de gedachte: je moet ergens beginnen. Als je niks doet, gebeurt er niks. Wie weet is het een begin van een revolutie. Geen hooivorken en fakkels, maar bloggen en procedures.


Daar is ook niet zo veel mis mee en wellicht erg nodig, maar hang het dan niet op aan zo'n raar zogenaamd wettelijk principe.

Maar ok, ieder z'n obsessies en hobby's natuurlijk ;-)
Maar ik blijf erbij dat 3 dezelfde artikelen nu wel genoeg zou moeten zijn, tenzij er echt een verdiepingslag wordt gemaakt.
ALLES IS WAAR
Op 04-08-2012 23:24:58 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el_americano:
ThoTh:
Het staat je nu al vrij om met welke instantie dan ook te onderhandelen, zelfs met de overheid. Krijg je je gelijk niet, dan ga je naar de rechter. Krijg je het daar ook niet, dan heb je pech en kan je het eventueel clandestien toch doorzetten. Komen ze daar achter? dan zal je waarschijnlijk hard gestraft worden.

En denken Boerman en Americano nou echt dat deze hele riedel anders loopt alleen maar omdat je zogenaamd je eigen vrijstaat bent, of dat je dan een betere onderhandelingspositie hebt?

Het Vrije Mens idee werkt nou net vanwege het begrip dat de fundamenten van het recht hun rechtmatigheid ontlenen aan de mensen zelf, en daarmee de werkelijke macht dus eigenlijk bij de mensen ligt. (Oftewel: je bent eigenlijk allang vrij!)

Edit: de rechter weet dit, en daarmee verliest hij zijn (zogenaamd rechtmatige) macht wanneer je je hierop beroept. Dat geeft je inderdaad een betere onderhandelingspositie; een waarin je gelijkwaardig bent aan de rechter, en de rechter dus alleen maar in de hoedanigheid van 'mens' in de rechtszaal aanwezig is. En sinds wanneer kunnen twee gelijkwaardige mensen elkaar de wil opleggen zonder deze gelijkwaardigheid te ondermijnen?
(bericht gewijzigd op 5/8/2012 0:18)
Op 04-08-2012 23:29:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
el_americano:
ThoTh:
Het staat je nu al vrij om met welke instantie dan ook te onderhandelen, zelfs met de overheid. Krijg je je gelijk niet, dan ga je naar de rechter. Krijg je het daar ook niet, dan heb je pech en kan je het eventueel clandestien toch doorzetten. Komen ze daar achter? dan zal je waarschijnlijk hard gestraft worden.

En denken Boerman en Americano nou echt dat deze hele riedel anders loopt alleen maar omdat je zogenaamd je eigen vrijstaat bent, of dat je dan een betere onderhandelingspositie hebt?

Het Vrije Mens idee werkt nou net vanwege het begrip dat de fundamenten van het recht hun rechtmatigheid ontlenen aan de mensen zelf, en daarmee de werkelijke macht dus eigenlijk bij de mensen ligt. (Oftewel: je bent eigenlijk allang vrij!)

Edit: de rechter weet dit, en daarmee verliest hij zijn (zogenaamd rechtmatige) macht wanneer je je hierop beroept. Dat geeft je inderdaad een betere onderhandelingspositie; een waarin je gelijkwaardig bent aan de rechter, en de rechter dus alleen maar in de hoedanigheid van 'mens' in de rechtszaal aanwezig is. En sinds wanneer kunnen twee gelijkwaardige mensen elkaar de wil opleggen zonder deze gelijkwaardigheid te ondermijnen?

Zijn er nog juristen in de zaal die dit kunnen bevestigen en/of ontkrachten?
Is it electrickery?
Op 05-08-2012 1:10:22 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Emie :
el_americano:
ThoTh:
Het staat je nu al vrij om met welke instantie dan ook te onderhandelen, zelfs met de overheid. Krijg je je gelijk niet, dan ga je naar de rechter. Krijg je het daar ook niet, dan heb je pech en kan je het eventueel clandestien toch doorzetten. Komen ze daar achter? dan zal je waarschijnlijk hard gestraft worden.

En denken Boerman en Americano nou echt dat deze hele riedel anders loopt alleen maar omdat je zogenaamd je eigen vrijstaat bent, of dat je dan een betere onderhandelingspositie hebt?

Het Vrije Mens idee werkt nou net vanwege het begrip dat de fundamenten van het recht hun rechtmatigheid ontlenen aan de mensen zelf, en daarmee de werkelijke macht dus eigenlijk bij de mensen ligt. (Oftewel: je bent eigenlijk allang vrij!)

Edit: de rechter weet dit, en daarmee verliest hij zijn (zogenaamd rechtmatige) macht wanneer je je hierop beroept. Dat geeft je inderdaad een betere onderhandelingspositie; een waarin je gelijkwaardig bent aan de rechter, en de rechter dus alleen maar in de hoedanigheid van 'mens' in de rechtszaal aanwezig is. En sinds wanneer kunnen twee gelijkwaardige mensen elkaar de wil opleggen zonder deze gelijkwaardigheid te ondermijnen?

Zijn er nog juristen in de zaal die dit kunnen bevestigen en/of ontkrachten?

Jazeker mijn beste.
Het verhaal van el americano komt mij ... eh ... eh ... niet heel erg bekend voor moet ik toegeven.
Het is een voor mij onbekende visie. Morgen leg ik wel uit wat er aan rammelt.
(bericht gewijzigd op 5/8/2012 1:35)
Op 05-08-2012 1:34:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
el_americano:

Het Vrije Mens idee werkt nou net vanwege het begrip dat de fundamenten van het recht hun rechtmatigheid ontlenen aan de mensen zelf, en daarmee de werkelijke macht dus eigenlijk bij de mensen ligt. (Oftewel: je bent eigenlijk allang vrij!)

Edit: de rechter weet dit, en daarmee verliest hij zijn (zogenaamd rechtmatige) macht wanneer je je hierop beroept. Dat geeft je inderdaad een betere onderhandelingspositie; een waarin je gelijkwaardig bent aan de rechter, en de rechter dus alleen maar in de hoedanigheid van 'mens' in de rechtszaal aanwezig is. En sinds wanneer kunnen twee gelijkwaardige mensen elkaar de wil opleggen zonder deze gelijkwaardigheid te ondermijnen?


Aangezien belofte schuld maakt hier (op verzoek van Emie) mijn reactie op hetgeen is gezegd.

Kort door de bocht gezegd: het is grote onzin wat hij zegt.
De mens is vrij, en de rechter is nou net degene die terecht ingrijpt als mensen de vrijheid van hun medemens in gevaar brengen of beperken/ontnemen op een niet toegestane manier (geweldpleging, diefstal, te hard rijden enz.).
De indruk wordt gewekt dat de rechtszaal een café is waar je gezellig op basis van gelijkwaardigheid met de rechter kan babbelen.
Maar niemand is gelijkwaardig aan de rechter.
De rechter zit namelijk niet als gelijkwaardig “mens” in de rechtszaal, hij is een vertegenwoordiger van het instituut Justitie. In die zin kan je een rechter niet aanspreken als mens. Zo is subjectiviteit gewaarborgd.
De rechter legt je ook niet “zijn wil op”, hij bepaalt de (strafrechtelijke) consequenties en gevolgen van je eigen gedrag.
Dat wil hij niet, het is zijn werk.


(bericht gewijzigd op 5/8/2012 16:11)
Op 05-08-2012 15:06:37 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Bedankt Soc, duidelijk.
Is it electrickery?
Op 05-08-2012 15:18:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Deze GW'er is abonnee
Meneer Glimlach: Zou het gewoon niet een interessant experiment zijn om een deel of delen van Nederland aan te wijzen als "experimentele zone". Een plek waar bijvoorbeeld via grote mate van "soevereiniteit en zelfvoorzienendheid" geleefd kan worden.

Misschien mislukt het, prima dat is leerzaam. De gevolgen zijn dan wel voor de deelnemers.
Misschien slaagt het experiment en leren we ervan hoe we "het systeem" kunnen verbeteren.

Want de kern van de irritatie van o.a. de schrijver is natuurlijk wel dat je je vrijwel nergens aan een overheid kan onttrekken. En dat is jammer, want zonder te experimenteren kom je niet zo snel tot verbeteringen.

(Kijk trouwens eens naar de positie van HongKong binnen de Chinese Republiek. Door andere omstandigheden ook zo'n voorbeeld. http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/79715-de-economie-van-china.html )
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 05-08-2012 15:21:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gas:
Meneer Glimlach:
Zou het gewoon niet een interessant experiment zijn om een deel of delen van Nederland aan te wijzen als "experimentele zone". Een plek waar bijvoorbeeld via grote mate van "soevereiniteit en zelfvoorzienendheid" geleefd kan worden.

Misschien mislukt het, prima dat is leerzaam. De gevolgen zijn dan wel voor de deelnemers.
Misschien slaagt het experiment en leren we ervan hoe we "het systeem" kunnen verbeteren.

Want de kern van de irritatie van o.a. de schrijver is natuurlijk wel dat je je vrijwel nergens aan een overheid kan onttrekken. En dat is jammer, want zonder te experimenteren kom je niet zo snel tot verbeteringen.

(Kijk trouwens eens naar de positie van HongKong binnen de Chinese Republiek. Door andere omstandigheden ook zo'n voorbeeld. http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/79715-de-economie-van-china.html )


OK, wij hebben geen HongKong, maar wij hebben wel bv Ruigoord.
Op 05-08-2012 15:30:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
el_americano:
ThoTh:
Het staat je nu al vrij om met welke instantie dan ook te onderhandelen, zelfs met de overheid. Krijg je je gelijk niet, dan ga je naar de rechter. Krijg je het daar ook niet, dan heb je pech en kan je het eventueel clandestien toch doorzetten. Komen ze daar achter? dan zal je waarschijnlijk hard gestraft worden.

En denken Boerman en Americano nou echt dat deze hele riedel anders loopt alleen maar omdat je zogenaamd je eigen vrijstaat bent, of dat je dan een betere onderhandelingspositie hebt?

Het Vrije Mens idee werkt nou net vanwege het begrip dat de fundamenten van het recht hun rechtmatigheid ontlenen aan de mensen zelf, en daarmee de werkelijke macht dus eigenlijk bij de mensen ligt. (Oftewel: je bent eigenlijk allang vrij!)

Edit: de rechter weet dit, en daarmee verliest hij zijn (zogenaamd rechtmatige) macht wanneer je je hierop beroept. Dat geeft je inderdaad een betere onderhandelingspositie; een waarin je gelijkwaardig bent aan de rechter, en de rechter dus alleen maar in de hoedanigheid van 'mens' in de rechtszaal aanwezig is. En sinds wanneer kunnen twee gelijkwaardige mensen elkaar de wil opleggen zonder deze gelijkwaardigheid te ondermijnen?


Ik snap je argument wel, maar het zal waarschijnlijk niet werken...en wat doe je dan? Heel boos roepen dat je in je recht staat? Nee dus, je zal het moeten doen met de machten die gelden.
ALLES IS WAAR
Op 05-08-2012 16:07:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: "Waarschijnlijk niet werken."?
Het gaat zeker niet werken. Hierboven heb ik uitlegd waarom niet. Het is ook niet wenselijk dat dat gaat werken trouwens. Dat kun je impliciet in mijn reactie lezen.

Emie: graag gedaan.
Op 05-08-2012 16:26:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Socrates:
"Waarschijnlijk niet werken."?
Het gaat zeker niet werken. Hierboven heb ik uitlegd waarom niet. Het is ook niet wenselijk dat dat gaat werken trouwens. Dat kun je impliciet in mijn reactie lezen.

Emie: graag gedaan.

Of het wenselijk is, is natuurlijk subjectief...
Dat de kans dat het gaat werken zo goed als nihil is, is best wel objectief...
ALLES IS WAAR
Op 05-08-2012 16:40:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
ThoTh:
Socrates:
"Waarschijnlijk niet werken."?
Het gaat zeker niet werken. Hierboven heb ik uitlegd waarom niet. Het is ook niet wenselijk dat dat gaat werken trouwens. Dat kun je impliciet in mijn reactie lezen.

Emie: graag gedaan.

Of het wenselijk is, is natuurlijk subjectief...
Dat de kans dat het gaat werken zo goed als nihil is, is best wel objectief...

Met die wenselijkheid had ik het oog op de objectiviteit van de rechter. Als hij zich in een hoek kan laten kletsen door een verbaal begaafde, gaat er iets niet helemaal eerlijk natuurlijk.
Op 05-08-2012 16:47:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el_americano: Het spijt me, maar ik vind dat er voorbij wordt gegaan aan de essentie van het verhaal. Het gaat er niet om of het wel of niet kan, en of het wel of niet werkt. Het gaat erom dat mensen geïnformeerd worden over de de zaken die hun levens bepalen, waarvan het recht er één is. Met een houding van "de rechter is de rechter, en de wet is de wet, en verder hoef ik er niks van te weten" schiet niemand iets op, zeker niet als je probeert te ontdekken waarom je leven is zoals het is. Dat is volgens mij waar het om gaat. En een leuk bijkomstig effect is dat je daardoor de regels van het spel beter leert kennen, zodat je het spel beter kunt spelen, of de regels op de juiste manier kan doorbreken.

Edit: Voor degene die geïnteresseerd is verwijs ik graag naar de rechtsfilosofie van Jacques Derrida, waarin hij met zijn deconstructivistische benadering de fundamenten van autoriteit en rechmatigheid uiteenzet (de tekst is zowel in het Frans als in het Engels):

http://pdflibrary.files.wordpress.com/2008/01/derrida_force-of-law.pdf
(bericht gewijzigd op 5/8/2012 17:17)
Op 05-08-2012 17:09:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
el_americano:
Met een houding van "de rechter is de rechter, en de wet is de wet, en verder hoef ik er niks van te weten"

http://pdflibrary.files.wordpress.com/2008/01/derrida_force-of-law.pdf

Dat is bepaald mijn houding niet hoor!
Bedankt voor de pdf.
Op 05-08-2012 17:48:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Deze GW'er is abonnee
Meneer Glimlach: Op de site van hypotheekdrama lees ik wat interessants:

Op basis van het fractional banking system (klik voor video) heeft u van uw hypotheekbank slechts ca. 10% echt geld gekregen van het totaalbedrag! De overige 90% is door de bank via het toetsenbord gecreëerd. Het klinkt wellicht vreemd, maar dit staat gelijk aan valsmunterij. Wist u dit toen u de hypotheekovereenkomst tekende? De bank wil echter wel rente over de volle 100% hebben en wil dat u 100% terugbetaalt. Daarnaast wil de bank uw huis hebben als u niet meer kunt betalen (onderpand). Hypotheekdrama wil aan deze gelegaliseerde vorm van roof een einde maken! Hoe meer mensen zich met hun hypotheekprobleem aanmelden bij ons, hoe eerder wij dit voor elkaar krijgen. 10% echt geld gekregen is 10% terugbetalen en geen cent meer.

http://www.hypotheekdrama.nl/

Want, is digitaal geld maken ook valsmunterij?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 06-08-2012 0:01:45 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Meneer Glimlach:
Op de site van hypotheekdrama lees ik wat interessants:

Op basis van het fractional banking system (klik voor video) heeft u van uw hypotheekbank slechts ca. 10% echt geld gekregen van het totaalbedrag! De overige 90% is door de bank via het toetsenbord gecreëerd. Het klinkt wellicht vreemd, maar dit staat gelijk aan valsmunterij. Wist u dit toen u de hypotheekovereenkomst tekende? De bank wil echter wel rente over de volle 100% hebben en wil dat u 100% terugbetaalt. Daarnaast wil de bank uw huis hebben als u niet meer kunt betalen (onderpand). Hypotheekdrama wil aan deze gelegaliseerde vorm van roof een einde maken! Hoe meer mensen zich met hun hypotheekprobleem aanmelden bij ons, hoe eerder wij dit voor elkaar krijgen. 10% echt geld gekregen is 10% terugbetalen en geen cent meer.

http://www.hypotheekdrama.nl/

Want, is digitaal geld maken ook valsmunterij?

Er zit wel wat in, maar dat geldt dan niet alleen voor hypotheken. "Salaris" is ook een illusie, slechts een papiertje met een bedrag er op. Als iedereen morgen zijn tegoed bij de bank gaat halen stort alles in elkaar, want dat geld is er helemaal niet. Eigelijk roep ik dat al jaren. Het is eigenljk misgegaan toen de gouden standaard werd losgelaten. De girale tegoeden worden nergens meer door gedekt.
Maar met die claim "valsemunterij" hoe interessant ook, zal niemand ver komen. De wettelijke omschrijving van dat begrip dekt dat geloof ik niet. Maar het is zeker de moeite om er iets beter naar te kijken!
Op 06-08-2012 0:14:03 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Socrates:
Meneer Glimlach:
Op de site van hypotheekdrama lees ik wat interessants:

Op basis van het fractional banking system (klik voor video) heeft u van uw hypotheekbank slechts ca. 10% echt geld gekregen van het totaalbedrag! De overige 90% is door de bank via het toetsenbord gecreëerd. Het klinkt wellicht vreemd, maar dit staat gelijk aan valsmunterij. Wist u dit toen u de hypotheekovereenkomst tekende? De bank wil echter wel rente over de volle 100% hebben en wil dat u 100% terugbetaalt. Daarnaast wil de bank uw huis hebben als u niet meer kunt betalen (onderpand). Hypotheekdrama wil aan deze gelegaliseerde vorm van roof een einde maken! Hoe meer mensen zich met hun hypotheekprobleem aanmelden bij ons, hoe eerder wij dit voor elkaar krijgen. 10% echt geld gekregen is 10% terugbetalen en geen cent meer.

http://www.hypotheekdrama.nl/

Want, is digitaal geld maken ook valsmunterij?

Er zit wel wat in, maar dat geldt dan niet alleen voor hypotheken. "Salaris" is ook een illusie, slechts een papiertje met een bedrag er op. Als iedereen morgen zijn tegoed bij de bank gaat halen stort alles in elkaar, want dat geld is er helemaal niet. Eigelijk roep ik dat al jaren. Het is eigenljk misgegaan toen de gouden standaard werd losgelaten. De girale tegoeden worden nergens meer door gedekt.
Maar met die claim "valsemunterij" hoe interessant ook, zal niemand ver komen. De wettelijke omschrijving van dat begrip dekt dat geloof ik niet. Maar het is zeker de moeite om er iets beter naar te kijken!

Bovendien wordt hier verkeerd geredeneerd.

Uiteraard is er het nodige aan te merken op fractional banking, de huidige crisis bewijst dit goed. Maar het is natuurlijk van den zotte om dan net te doen alsof dat een argument is om maar 10% van je hypotheek verschuldigd te zijn. Je was er zelf bij toen je die krabbel zette...

Wederom lijkt het door deze argumentatie alsof je allerlei rechten hebt, die je simpelweg niet hebt...
ALLES IS WAAR
Op 06-08-2012 21:55:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Deze mensen doen net alsof we wakker moeten worden en de regels moeten snappen, ze toepassen en dan vrij zijn.

Ik zou zeggen, wordt echt wakker, maak degene naast je ook wakker (so far so good) en zet je in voor een wel juiste maatschappij, ipv je door onder het juk uit te komen je te profileren als een uitzuiger...

Nogmaals, je hebt die vrijheid niet en als je hem wel wil dan kan je hem niet bepleiten binnen het huidige 'rotte' systeem.

Voor de rest echt wel petje af voor mensen zoals deze, die strijden voor een betere wereld...but please... wees realistisch in je benadering en verschuil je niet achter pseudo-jurisme...
ALLES IS WAAR
Op 06-08-2012 21:59:44 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL:
ThoTh:
Bovendien wordt hier verkeerd geredeneerd.

Uiteraard is er het nodige aan te merken op fractional banking, de huidige crisis bewijst dit goed. Maar het is natuurlijk van den zotte om dan net te doen alsof dat een argument is om maar 10% van je hypotheek verschuldigd te zijn. Je was er zelf bij toen je die krabbel zette...

Wederom lijkt het door deze argumentatie alsof je allerlei rechten hebt, die je simpelweg niet hebt...

Komt nog bij dat de bank wel de volle mep uitkeert aan de verkopende partij al dan niet met aftrek van lasten die de verkoper al had.

Fractional banking, creating money out of thin air zoals de Yanks zo mooi zeggen, ik zie het ook als een kwaad. Maar zolang het draait, draait het wel voor allemaal. Ergo: de bank, de hypotheeknemer dus, staat wel financieel garant*.

RR

* Moet alleen niet >4,5 procent van de bancaire tegoeden direct worden opgeëist, want dat is er niet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_III
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op 06-08-2012 22:09:52 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
ThoTh:
Socrates:

Er zit wel wat in, maar dat geldt dan niet alleen voor hypotheken. "Salaris" is ook een illusie, slechts een papiertje met een bedrag er op. Als iedereen morgen zijn tegoed bij de bank gaat halen stort alles in elkaar, want dat geld is er helemaal niet. Eigelijk roep ik dat al jaren. Het is eigenljk misgegaan toen de gouden standaard werd losgelaten. De girale tegoeden worden nergens meer door gedekt.
Maar met die claim "valsemunterij" hoe interessant ook, zal niemand ver komen. De wettelijke omschrijving van dat begrip dekt dat geloof ik niet. Maar het is zeker de moeite om er iets beter naar te kijken!

Bovendien wordt hier verkeerd geredeneerd.

Uiteraard is er het nodige aan te merken op fractional banking, de huidige crisis bewijst dit goed. Maar het is natuurlijk van den zotte om dan net te doen alsof dat een argument is om maar 10% van je hypotheek verschuldigd te zijn. Je was er zelf bij toen je die krabbel zette...

Wederom lijkt het door deze argumentatie alsof je allerlei rechten hebt, die je simpelweg niet hebt...

Natuurlijk ben je de volle mep verschuldigd als je een hypothecaire schuld hebt. Maar laat me raden ... ze willen wel het onderpand (huis) houden? Wees dan een flinke vent, verkoop de zooi, los je schuld af en ga in een kartonnen door ergens zitten. Ik heb respect voor mensen die op een reële manier deze uitwassen van de de maatschappij willen veranderen. Maar eerst volop meedoen en als het dan tegenvalt (omdat je zelf dom bent geweest) dit soort onzin verzinnen en de schuld bij een ander leggen? Niet tof.
Ik denk overigens dat ze ook niet van mening zijn dat ze slechts op 10% van hun salaris recht hebben.
Op 06-08-2012 22:21:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans: Heb de stukken gelezen en zelf ben ik al geruime tijd bezig om dit uit te zoeken. Wonend op Curaçao heb ik vele juristen,rechters en OM gevraagd wat de betekenis is achter kleine en hoofdletters naam. Zelfs oproepen geplaatst via de lokale pers (die werden allemaal geweerd).

Toen Nederlandse politiek aangeschreven (alle partijen) 1 reactie met dat ik in een woordenboek op moest zoeken. Daarna juristen in Nederland, zelfde laken en pak als op Curaçao. Nederlandse pers allemaal aangeschreven. Niet EEN reactie!

Mijn reden is niet de belastingen of wettelijke zaken als banken enz maar er is iets meer gaande en dat is sinds eind vorig jaar ingegaan. Helaas weten kennelijk daar weinig mensen van al was grenswetenschap goed op weg. Maar ik moet de ware regels/wetten hebben die deze bepalingen bevestigen. Dan pas kan ik actie ondernemen. Wie o wie bezit deze artikelnummers?
Op 15-02-2013 0:12:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Ik weet niet of het al is geschreven hierboven, maar toen ik in 1979 leerde programmeren, op een terminal die aan een PDP-11 hing, kon je niet eens kleine letters typen. Kleine letters moesten via ascii-code, meen ik me te herinneren. Zou het verschijnsel uit die tijd stammen?
No shit, Sherlock
Op 15-02-2013 0:19:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
John B.:
Heb de stukken gelezen en zelf ben ik al geruime tijd bezig om dit uit te zoeken. Wonend op Curaçao heb ik vele juristen,rechters en OM gevraagd wat de betekenis is achter kleine en hoofdletters naam. Zelfs oproepen geplaatst via de lokale pers (die werden allemaal geweerd).

Toen Nederlandse politiek aangeschreven (alle partijen) 1 reactie met dat ik in een woordenboek op moest zoeken. Daarna juristen in Nederland, zelfde laken en pak als op Curaçao. Nederlandse pers allemaal aangeschreven. Niet EEN reactie!

Mijn reden is niet de belastingen of wettelijke zaken als banken enz maar er is iets meer gaande en dat is sinds eind vorig jaar ingegaan. Helaas weten kennelijk daar weinig mensen van al was grenswetenschap goed op weg. Maar ik moet de ware regels/wetten hebben die deze bepalingen bevestigen. Dan pas kan ik actie ondernemen. Wie o wie bezit deze artikelnummers?

Ik weet uit betrouwbare bron waarom er niet werd gereageerd.
Op 15-02-2013 0:25:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Socrates:
John B.:
Heb de stukken gelezen en zelf ben ik al geruime tijd bezig om dit uit te zoeken. Wonend op Curaçao heb ik vele juristen,rechters en OM gevraagd wat de betekenis is achter kleine en hoofdletters naam. Zelfs oproepen geplaatst via de lokale pers (die werden allemaal geweerd).

Toen Nederlandse politiek aangeschreven (alle partijen) 1 reactie met dat ik in een woordenboek op moest zoeken. Daarna juristen in Nederland, zelfde laken en pak als op Curaçao. Nederlandse pers allemaal aangeschreven. Niet EEN reactie!

Mijn reden is niet de belastingen of wettelijke zaken als banken enz maar er is iets meer gaande en dat is sinds eind vorig jaar ingegaan. Helaas weten kennelijk daar weinig mensen van al was grenswetenschap goed op weg. Maar ik moet de ware regels/wetten hebben die deze bepalingen bevestigen. Dan pas kan ik actie ondernemen. Wie o wie bezit deze artikelnummers?

Ik weet uit betrouwbare bron waarom er niet werd gereageerd.


Nu die bron heb ik ook en die heb ik uitgebreid in een van mijn 50 boeken beschreven. Dat is de reden waarom de veiligheidsdienst mij sinds juli 2011 onder curatele heeft gezet. Die groep die hier achter zit heeft me ook al vanuit de states benaderd met de volgende message" AS1 LONG2 AS1 YOU2 CANNOT1 PROVE2 A1 CORRECT-SENTENCE-FACT1, YOU1 WILL2 BE1 STUDING3 FROM4 THE1 WORLD3 OF4 A1 2ND3 GRADE3 READING3 LEVEL4 AND0 LEFT4 TO1 YOU2 OWM1 FACTS2
Op 15-02-2013 0:28:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
John B.:
Socrates:
John B.:
Heb de stukken gelezen en zelf ben ik al geruime tijd bezig om dit uit te zoeken. Wonend op Curaçao heb ik vele juristen,rechters en OM gevraagd wat de betekenis is achter kleine en hoofdletters naam. Zelfs oproepen geplaatst via de lokale pers (die werden allemaal geweerd).

Toen Nederlandse politiek aangeschreven (alle partijen) 1 reactie met dat ik in een woordenboek op moest zoeken. Daarna juristen in Nederland, zelfde laken en pak als op Curaçao. Nederlandse pers allemaal aangeschreven. Niet EEN reactie!

Mijn reden is niet de belastingen of wettelijke zaken als banken enz maar er is iets meer gaande en dat is sinds eind vorig jaar ingegaan. Helaas weten kennelijk daar weinig mensen van al was grenswetenschap goed op weg. Maar ik moet de ware regels/wetten hebben die deze bepalingen bevestigen. Dan pas kan ik actie ondernemen. Wie o wie bezit deze artikelnummers?

Ik weet uit betrouwbare bron waarom er niet werd gereageerd.


Nu die bron heb ik ook en die heb ik uitgebreid in een van mijn 50 boeken beschreven. Dat is de reden waarom de veiligheidsdienst mij sinds juli 2011 onder curatele heeft gezet. Die groep die hier achter zit heeft me ook al vanuit de states benaderd met de volgende message" AS1 LONG2 AS1 YOU2 CANNOT1 PROVE2 A1 CORRECT-SENTENCE-FACT1, YOU1 WILL2 BE1 STUDING3 FROM4 THE1 WORLD3 OF4 A1 2ND3 GRADE3 READING3 LEVEL4 AND0 LEFT4 TO1 YOU2 OWM1 FACTS2

Die bron die ik bedoel heb jij niet.
Op 15-02-2013 0:30:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Socrates:
John B.:
Socrates:
John B.:
Heb de stukken gelezen en zelf ben ik al geruime tijd bezig om dit uit te zoeken. Wonend op Curaçao heb ik vele juristen,rechters en OM gevraagd wat de betekenis is achter kleine en hoofdletters naam. Zelfs oproepen geplaatst via de lokale pers (die werden allemaal geweerd).

Toen Nederlandse politiek aangeschreven (alle partijen) 1 reactie met dat ik in een woordenboek op moest zoeken. Daarna juristen in Nederland, zelfde laken en pak als op Curaçao. Nederlandse pers allemaal aangeschreven. Niet EEN reactie!

Mijn reden is niet de belastingen of wettelijke zaken als banken enz maar er is iets meer gaande en dat is sinds eind vorig jaar ingegaan. Helaas weten kennelijk daar weinig mensen van al was grenswetenschap goed op weg. Maar ik moet de ware regels/wetten hebben die deze bepalingen bevestigen. Dan pas kan ik actie ondernemen. Wie o wie bezit deze artikelnummers?

Ik weet uit betrouwbare bron waarom er niet werd gereageerd.


Nu die bron heb ik ook en die heb ik uitgebreid in een van mijn 50 boeken beschreven. Dat is de reden waarom de veiligheidsdienst mij sinds juli 2011 onder curatele heeft gezet. Die groep die hier achter zit heeft me ook al vanuit de states benaderd met de volgende message" AS1 LONG2 AS1 YOU2 CANNOT1 PROVE2 A1 CORRECT-SENTENCE-FACT1, YOU1 WILL2 BE1 STUDING3 FROM4 THE1 WORLD3 OF4 A1 2ND3 GRADE3 READING3 LEVEL4 AND0 LEFT4 TO1 YOU2 OWM1 FACTS2

Die bron die ik bedoel heb jij niet.

Dan maakt u me benieuwd.
Op 15-02-2013 0:32:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
John B.:
Socrates:
John B.:
Socrates:
John B.:
Heb de stukken gelezen en zelf ben ik al geruime tijd bezig om dit uit te zoeken. Wonend op Curaçao heb ik vele juristen,rechters en OM gevraagd wat de betekenis is achter kleine en hoofdletters naam. Zelfs oproepen geplaatst via de lokale pers (die werden allemaal geweerd).

Toen Nederlandse politiek aangeschreven (alle partijen) 1 reactie met dat ik in een woordenboek op moest zoeken. Daarna juristen in Nederland, zelfde laken en pak als op Curaçao. Nederlandse pers allemaal aangeschreven. Niet EEN reactie!

Mijn reden is niet de belastingen of wettelijke zaken als banken enz maar er is iets meer gaande en dat is sinds eind vorig jaar ingegaan. Helaas weten kennelijk daar weinig mensen van al was grenswetenschap goed op weg. Maar ik moet de ware regels/wetten hebben die deze bepalingen bevestigen. Dan pas kan ik actie ondernemen. Wie o wie bezit deze artikelnummers?

Ik weet uit betrouwbare bron waarom er niet werd gereageerd.


Nu die bron heb ik ook en die heb ik uitgebreid in een van mijn 50 boeken beschreven. Dat is de reden waarom de veiligheidsdienst mij sinds juli 2011 onder curatele heeft gezet. Die groep die hier achter zit heeft me ook al vanuit de states benaderd met de volgende message" AS1 LONG2 AS1 YOU2 CANNOT1 PROVE2 A1 CORRECT-SENTENCE-FACT1, YOU1 WILL2 BE1 STUDING3 FROM4 THE1 WORLD3 OF4 A1 2ND3 GRADE3 READING3 LEVEL4 AND0 LEFT4 TO1 YOU2 OWM1 FACTS2

Die bron die ik bedoel heb jij niet.

Dan maakt u me benieuwd.

Dat dacht ik al.
Op 15-02-2013 0:33:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Socrates:
John B.:
Socrates:
John B.:
Socrates:
John B.:
Heb de stukken gelezen en zelf ben ik al geruime tijd bezig om dit uit te zoeken. Wonend op Curaçao heb ik vele juristen,rechters en OM gevraagd wat de betekenis is achter kleine en hoofdletters naam. Zelfs oproepen geplaatst via de lokale pers (die werden allemaal geweerd).

Toen Nederlandse politiek aangeschreven (alle partijen) 1 reactie met dat ik in een woordenboek op moest zoeken. Daarna juristen in Nederland, zelfde laken en pak als op Curaçao. Nederlandse pers allemaal aangeschreven. Niet EEN reactie!

Mijn reden is niet de belastingen of wettelijke zaken als banken enz maar er is iets meer gaande en dat is sinds eind vorig jaar ingegaan. Helaas weten kennelijk daar weinig mensen van al was grenswetenschap goed op weg. Maar ik moet de ware regels/wetten hebben die deze bepalingen bevestigen. Dan pas kan ik actie ondernemen. Wie o wie bezit deze artikelnummers?

Ik weet uit betrouwbare bron waarom er niet werd gereageerd.


Nu die bron heb ik ook en die heb ik uitgebreid in een van mijn 50 boeken beschreven. Dat is de reden waarom de veiligheidsdienst mij sinds juli 2011 onder curatele heeft gezet. Die groep die hier achter zit heeft me ook al vanuit de states benaderd met de volgende message" AS1 LONG2 AS1 YOU2 CANNOT1 PROVE2 A1 CORRECT-SENTENCE-FACT1, YOU1 WILL2 BE1 STUDING3 FROM4 THE1 WORLD3 OF4 A1 2ND3 GRADE3 READING3 LEVEL4 AND0 LEFT4 TO1 YOU2 OWM1 FACTS2

Die bron die ik bedoel heb jij niet.

Dan maakt u me benieuwd.

Dat dacht ik al.

Dat schiet goed op. Maar goed wie hier achter zit is dezelfde die mij tot 2 maal toe een bezoek aan Beatrix weigerde en de Nederlandse TV oplegde dat er niets uitgezonden mag worden van mij. Maar dan blijft de vraag waar zijn de voorschriften voor deze instanties die bepalen dat namen in hoofdletters moeten?
Op 15-02-2013 0:40:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: Maar, beste John, ik was een beetje aan het plagen met mijn laatste antwoord.
De reden waarom er niet wordt geantwoord is dat er geen antwoord bestaat, er zit niet dubieus achter hoofdletters, het is gewoon iets van de oude automatisering.
En ik weet dat juristen over het algemeen dat soort vragen niet beantwoorden omdat er geen antwoord mogelijk is, en ze waarschijnlijk iets beters te doen hebben dan complottheorien te ontzenuwen. Geloof mij nou, het betekent echt helemaal niets.
Terzakedoende wetsartikelen kan ik je niet geven, om de simpele reden dat die artikelen niet bestaan.
Op 15-02-2013 0:47:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Socrates:
Maar, beste John, ik was een beetje aan het plagen met mijn laatste antwoord.
De reden waarom er niet wordt geantwoord is dat er geen antwoord bestaat, er zit niet dubieus achter hoofdletters, het is gewoon iets van de oude automatisering.
En ik weet dat juristen over het algemeen dat soort vragen niet beantwoorden omdat er geen antwoord mogelijk is, en ze waarschijnlijk iets beters te doen hebben dan complottheorien te ontzenuwen. Geloof mij nou, het betekent echt helemaal niets.
Terzakedoende wetsartikelen kan ik je niet geven, om de simpele reden dat die artikelen niet bestaan.

Socrates dan moet ik je echt teleurstellen. Ik werk zelf niet met complottheorieen en ik heb vanuit de juristenwereld gehoord (werk samen met oa vele advocaten ivm MKK op dit eiland) dat er "richtlijnen" zijn hoe deze documenten opgemaakt moeten worden. Nu die "richtlijnen" moeten elke jurist en ambtenaar leren en weten die contracten, juridische stukken maken! Maar zie dat maar eens te vinden.

Verder is het antwoord vanuit Amerika zeer duidelijk en de man die mij dat heerlijke mailtje stuurde in kapitalen geeft zich uit als een 92 graads mason! Ik weet er zijn er maar 34 die wij kennen. Mooi verkeerd dus want vanuit de mason (heb daar ook kennissen in) weet ik nu dat ze tot 102 ste graad gaan! Er zijn documenten herschreven in de vorm van de tekst in Syntax grammar (wat je boven leest). Vorig jaar heeft getekend; England, China, Australie, America (die ontbonden is en nieuw statuut heeft) en jawel Nederland!! Beatrix is niets voor niets net nu opgestapt!

Ik ben nu bezig om alles te beschrijven in mijn nieuwste boek. Lees dat later maar eens en dan zullen vele mensen verschieten wat en waar we momenteel ons in bevinden. Zonder complot maar met simpele bewijzen. Vandaar dat ik die tekst nodig heb.
Op 15-02-2013 1:04:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: Dat mailtje zou ik maar niet zo serieus nemen hoor. En ik heb ook veel en lang met juristen gewerkt, sterker nog, ik ben er eentje. En echt die wetten die jij hoopt te vinden bestaan niet.
Op 15-02-2013 1:14:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Socrates:
Dat mailtje zou ik maar niet zo serieus nemen hoor. En ik heb ook veel en lang met juristen gewerkt, sterker nog, ik ben er eentje. En echt die wetten die jij hoopt te vinden bestaan niet.

Socrates dat je bewering wat reactie nergens op slaat is duidelijk als men in de verordeningen van gemeentes en van uw provincies snuffelt waar over en over de volgende regel terugkomt "Voornamen en achternaam in hoofdletters". Als er niet ergens een regel is die dat bepaald waarom staat dat dan op ALLE overheids papieren? Ook op de Antillen kom je die regel tegen. Als het iets van de computer was (zeer domme bewering want dit is al honderden jaren gaande) Kan men het ook als regel zetten voor het gehele formulier. U kunt misschien in de juridische wereld zitten (zoals ik) maar dan heeft u veel aangenomen als "zijnde zo"!

U kunt ons als dommies verslijten maar deze dommie ziet alles uit en zo kreeg ik die mail die niets voorstelde van de grand rechter uit de states die ik al geruime tijd contact mee had tot dat hij merkte dat ik zijn spoor aan het volgen was.

Jammer dat ik mijn kostbare tijd verspeeld heb aan deze discussie die alleen kennelijk belachelijk makerij is en geen discussie is van mensen die werkelijk de bron willen weten. U leest het later wel allemaal in mijn boek mocht u werkelijk interesse hebben.
Op 15-02-2013 12:16:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: Je mag je wat mij betreft hier druk over maken hoor als je echt niets beters hebt te doen. Ik was serieus in mijn laatste twee reacties, maar ja, als jij dat zo opvat, what can I say?

Ga nog maar lekker even spitten en ik verheug me op je boek. Laat je het weten wanneer en waar ik het kan aanschaffen?
Op 15-02-2013 12:21:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
John Baselmans:
Socrates:
Dat mailtje zou ik maar niet zo serieus nemen hoor. En ik heb ook veel en lang met juristen gewerkt, sterker nog, ik ben er eentje. En echt die wetten die jij hoopt te vinden bestaan niet.

Socrates dat je bewering wat reactie nergens op slaat is duidelijk als men in de verordeningen van gemeentes en van uw provincies snuffelt waar over en over de volgende regel terugkomt "Voornamen en achternaam in hoofdletters". Als er niet ergens een regel is die dat bepaald waarom staat dat dan op ALLE overheids papieren? Ook op de Antillen kom je die regel tegen. Als het iets van de computer was (zeer domme bewering want dit is al honderden jaren gaande) Kan men het ook als regel zetten voor het gehele formulier. U kunt misschien in de juridische wereld zitten (zoals ik) maar dan heeft u veel aangenomen als "zijnde zo"!

U kunt ons als dommies verslijten maar deze dommie ziet alles uit en zo kreeg ik die mail die niets voorstelde van de grand rechter uit de states die ik al geruime tijd contact mee had tot dat hij merkte dat ik zijn spoor aan het volgen was.

Jammer dat ik mijn kostbare tijd verspeeld heb aan deze discussie die alleen kennelijk belachelijk makerij is en geen discussie is van mensen die werkelijk de bron willen weten. U leest het later wel allemaal in mijn boek mocht u werkelijk interesse hebben.

Als je graag ernstig genomen wordt kan het helpen als je je stelling eenvoudig en duidelijk formuleert.
vb. de overheid eist da namen in hoofdletters geschreven worden omdat...

Als ik gegevens verwerk en er staan namen zowel in hoofd- als in kleine letters, vind ik dat slordig en storend. Een afspraak voor wat uniformiteit is gewoon netjes. Daarom nog lang geen complot.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 15-02-2013 12:33:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
hugo:
John Baselmans:
Socrates:
Dat mailtje zou ik maar niet zo serieus nemen hoor. En ik heb ook veel en lang met juristen gewerkt, sterker nog, ik ben er eentje. En echt die wetten die jij hoopt te vinden bestaan niet.

Socrates dat je bewering wat reactie nergens op slaat is duidelijk als men in de verordeningen van gemeentes en van uw provincies snuffelt waar over en over de volgende regel terugkomt "Voornamen en achternaam in hoofdletters". Als er niet ergens een regel is die dat bepaald waarom staat dat dan op ALLE overheids papieren? Ook op de Antillen kom je die regel tegen. Als het iets van de computer was (zeer domme bewering want dit is al honderden jaren gaande) Kan men het ook als regel zetten voor het gehele formulier. U kunt misschien in de juridische wereld zitten (zoals ik) maar dan heeft u veel aangenomen als "zijnde zo"!

U kunt ons als dommies verslijten maar deze dommie ziet alles uit en zo kreeg ik die mail die niets voorstelde van de grand rechter uit de states die ik al geruime tijd contact mee had tot dat hij merkte dat ik zijn spoor aan het volgen was.

Jammer dat ik mijn kostbare tijd verspeeld heb aan deze discussie die alleen kennelijk belachelijk makerij is en geen discussie is van mensen die werkelijk de bron willen weten. U leest het later wel allemaal in mijn boek mocht u werkelijk interesse hebben.

Als je graag ernstig genomen wordt kan het helpen als je je stelling eenvoudig en duidelijk formuleert.
vb. de overheid eist dat namen in hoofdletters geschreven worden omdat...

Als ik gegevens verwerk en er staan namen zowel in hoofd- als in kleine letters, vind ik dat slordig en storend. Een afspraak voor wat uniformiteit is gewoon netjes. Daarom nog lang geen complot.

GOED OPGEMERKT HUGO!
(bericht gewijzigd op 15/2/2013 12:51)
Op 15-02-2013 12:50:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans: Wie spreekt hier over een complot? Het zijn diegene die weten dat er iets mis is maar niet er voor durven uit te komen.

Ook u heer Hugo gooit het nu op een "slordigheid" terwijl het in al de officiële stukken vereist wordt. Wie stelt dan die eis? U (om dat u het netjes vind staan)? Uw baas? Uw gemeente bestuur? Uw provincie bestuur? Uw regering? De koningin? Allen hanteren deze hoofdletters!
Op 15-02-2013 13:05:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Socrates:
Je mag je wat mij betreft hier druk over maken hoor als je echt niets beters hebt te doen. Ik was serieus in mijn laatste twee reacties, maar ja, als jij dat zo opvat, what can I say?

Ga nog maar lekker even spitten en ik verheug me op je boek. Laat je het weten wanneer en waar ik het kan aanschaffen?

Geen probleem vandaag kwamen toch wat stukken binnen. Het boek is later te koop en ook tegelijkertijd vrij te downloaden net zoals al mijn andere boeken. Hoe vreemd het ook klinkt maar ik vraag geen geld voor mijn werk (noch mijn tekeningen, juridische bijstand of boeken) Daarom werken we ook samen met heer Knoops u misschien welbekend die ook veel Pro-Deo doet.
Op 15-02-2013 13:09:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gas: Volgens mij doen alle advocaten dat, wanneer iemand geen advocaat kan betalen, krijgen die gewoon een vergoeding van de staat. Is pas nog een heleboel heisa over geweest waar de heer Knoops de woordvoerder was voor vele advocaten die dreigden geen pro-deo zaken (die dus helemaal niet pro-deo zijn) meer zouden doen als de vergoeding door de staat omlaag zou gaan. (dit speelde februri 2011)
Op 15-02-2013 13:15:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Gas:
Volgens mij doen alle advocaten dat, wanneer iemand geen advocaat kan betalen, krijgen die gewoon een vergoeding van de staat. Is pas nog een heleboel heisa over geweest waar de heer Knoops de woordvoerder was voor vele advocaten die dreigden geen pro-deo zaken (die dus helemaal niet pro-deo zijn) meer zouden doen als de vergoeding door de staat omlaag zou gaan. (dit speelde februri 2011)

Gas. Heer Knoops is vandaag weer in gesprek met onze groep/ondergetekende over diverse zaken op de Antillen van dwalingen in ons rechtssysteem. Hij vraagt er ons en onze staat geen cent voor! Dat hij ergens zijn geld moet verdienen is zijn goed recht. Maar ik dwaal te ver af en draagt niets bij aan deze discussie over hoofdletters.
Op 15-02-2013 13:20:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
John Baselmans:
Wie spreekt hier over een complot? Het zijn diegene die weten dat er iets mis is maar niet er voor durven uit te komen.

Ook u heer Hugo gooit het nu op een "slordigheid" terwijl het in al de officiële stukken vereist wordt. Wie stelt dan die eis? U (om dat u het netjes vind staan)? Uw baas? Uw gemeente bestuur? Uw provincie bestuur? Uw regering? De koningin? Allen hanteren deze hoofdletters!

Zo zijn er ook eisen om een zin met een hoofdletter te laten beginnen. Een marge blanco te laten, enz. Ik zie er geen gevaar in.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 15-02-2013 13:30:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
hugo:
John Baselmans:
Wie spreekt hier over een complot? Het zijn diegene die weten dat er iets mis is maar niet er voor durven uit te komen.

Ook u heer Hugo gooit het nu op een "slordigheid" terwijl het in al de officiële stukken vereist wordt. Wie stelt dan die eis? U (om dat u het netjes vind staan)? Uw baas? Uw gemeente bestuur? Uw provincie bestuur? Uw regering? De koningin? Allen hanteren deze hoofdletters!

Zo zijn er ook eisen om een zin met een hoofdletter te laten beginnen. Een marge blanco te laten, enz. Ik zie er geen gevaar in.


Okay Hugo met u kan ik schrijven.

Ik heb de Nederlandse taal instituut gisteren nog gebeld en hun hebben GEEN eisen kunnen vinden in de Nederlandse taal die zeggen dat de gehele naam op contracten, formulieren enz in hoofdletters moeten staan. Die eis bestaat niet. De eis van hoofdletters bij een begin van de zin, eerste letter naam STAAN WEL vast in de Nederlandse taal!

Nogmaals de vraag; wie stelt die eis van hoofdletters in officiële stukken?
Op 15-02-2013 13:36:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
John Baselmans:
Nogmaals de vraag; wie stelt die eis van hoofdletters in officiële stukken?

Wie zegt dat het een eis is? Misschien is het gewoon een ingesleten gebruik waar niemand verder over nadenkt (omdat het onbelangrijk is).
Is it electrickery?
Op 15-02-2013 13:48:04 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gas: Eerlijk gezegd heb ik mijn naam nog nooit ergens in hoofdletters ingevuld, ook niet op belastingpapieren, maar ik heb nog nooit een brief gekregen dat ze me geen (kapitale) aanslag konden sturen omdat mijn naam niet in kapitalen stond.
(bericht gewijzigd op 15/2/2013 13:56)
Op 15-02-2013 13:56:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
John Baselmans:
hugo:
John Baselmans:
Wie spreekt hier over een complot? Het zijn diegene die weten dat er iets mis is maar niet er voor durven uit te komen.

Ook u heer Hugo gooit het nu op een "slordigheid" terwijl het in al de officiële stukken vereist wordt. Wie stelt dan die eis? U (om dat u het netjes vind staan)? Uw baas? Uw gemeente bestuur? Uw provincie bestuur? Uw regering? De koningin? Allen hanteren deze hoofdletters!

Zo zijn er ook eisen om een zin met een hoofdletter te laten beginnen. Een marge blanco te laten, enz. Ik zie er geen gevaar in.


Okay Hugo met u kan ik schrijven.

Ik heb de Nederlandse taal instituut gisteren nog gebeld en hun hebben GEEN eisen kunnen vinden in de Nederlandse taal die zeggen dat de gehele naam op contracten, formulieren enz in hoofdletters moeten staan. Die eis bestaat niet. De eis van hoofdletters bij een begin van de zin, eerste letter naam STAAN WEL vast in de Nederlandse taal!

Nogmaals de vraag; wie stelt die eis van hoofdletters in officiële stukken?

Niemand stelt die eis.
Het werd wel ooit gevraagd ivm OCR (op overschrijvingen ed)
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 15-02-2013 13:59:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Emie :
John Baselmans:
Nogmaals de vraag; wie stelt die eis van hoofdletters in officiële stukken?

Wie zegt dat het een eis is? Misschien is het gewoon een ingesleten gebruik waar niemand verder over nadenkt (omdat het onbelangrijk is).


Emie mooie gedachte en ik omhels deze met beide armen als dat waar zou zijn. Dat zou dan de eerste handeling op de wereld zijn waar de mens geen opdracht voor gekregen zou hebben! "Omdat het onbelangrijk is" stelt u omdat u niets verder wil weten en het als "gewoon" ziet. Tot de dag dat men zag dat de aarde niet plat was en niet het middelpunt van het heelal was. Toen werd "gewoon" in een valse aanname veranderd.
Op 15-02-2013 14:01:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Gas:
Eerlijk gezegd heb ik mijn naam nog nooit ergens in hoofdletters ingevuld, ook niet op belastingpapieren, maar ik heb nog nooit een brief gekregen dat ze me geen (kapitale) aanslag konden sturen omdat mijn naam niet in kapitalen stond.


Gas het gaat mij totaal niet om onder belastingen uit te komen noch niet voor het gerecht te verschijnen. Dat laat ik aan andere over die deze regel willen "misbruiken". Maar als u ziet zijn al uw aanslagen in kapitalen geschreven net zoals op vele andere plaatsen als banken en officiële papieren. Zie de regels van je gemeente - provincie - land maar eens "Voornamen en achternaam in hoofdletters" Overal kom je dat tegen. En al vult u het dan anders in hun veranderen het op hun antwoord weer in kapitalen inclusief een nummer.
Op 15-02-2013 14:08:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gas: Hoe kom je op de gedachte dat ik denk dat jij dat wil gebruiken om wat dan ook te omzeilen? Het was niet eens in me opgekomen.

Vind het altijd erg handig, die kapitalen, dan zie je in een oogopslag waar je naam genoemd wordt.
Vooralsnog verandert er ook helemaal niks bij de mensen die wel hun naam geclaimd hebben, ze vallen echt niet ineens onder andere regelgeving, dat is toch al wel gebleken.
Op 15-02-2013 14:11:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Als je denkt dat daar een (verdachte) reden voor is, mag je het bondig uitleggen.
Als je dat niet kan of wil. waarom blijf je dan vaag en geheimzinnig doen? Laat dan maar gewoon zitten.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 15-02-2013 14:11:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: John, het is me eigenlijk niet zo duidelijk welk probleem je ervaart als je naam in hoofdletters is geschreven. Als je dat duidelijk maakt, zie ik het probleem wellicht zelf ook.
Op 15-02-2013 14:13:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
hugo:
Als je denkt dat daar een (verdachte) reden voor is, mag je het bondig uitleggen.
Als je dat niet kan of wil. waarom blijf je dan vaag en geheimzinnig doen? Laat dan maar gewoon zitten.

Inderdaad, wat is nou eigenlijk het probleem? Ik begrijp niet dat mensen hier een hele studie van maken.
Is it electrickery?
Op 15-02-2013 14:21:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
hugo:
Als je denkt dat daar een (verdachte) reden voor is, mag je het bondig uitleggen.
Als je dat niet kan of wil. waarom blijf je dan vaag en geheimzinnig doen? Laat dan maar gewoon zitten.

Hugo zoals ik in het begin al schreef ben ik met een boek bezig wat gaat over "niets" en "iets" dat gaat over enkele maanden uitkomen. In dat boek gaat het diep in over het mens zijn en wonderwel spelen er sinds eind vorig jaar zich vreemde zaken af die per week zich opvolgen. Daar werk ik 20 uren per dag aan om deze uit te zoeken. Is het niet opgevallen hoeveel politieke leiders, grote bekenden, Beatrix en de Paus zich allemaal terug trekken juist op dit moment? Op het moment dat Amerika een nieuwe vlag heeft zelfs een herschreven constitutie samen met Engeland, Nederland, Ierland, China, Australië en dat maar weinig mensen weten? Nee, geen complot theorie maar iets wat te maken heeft met het "niets" en "iets" waar ik al vele jaren over schrijf in "de energiewereld". De bevestiging van de regel in hoofdletters namen schrijven heb ik nu uit vele hoeken van de wereld, inclusief sinds vanmorgen, hof van Curaçao. Maar Nederland blijft ontkennen en het wegwuiven al zijnde; het staat mooi, geen regel, wet of eis.
Op 15-02-2013 14:24:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Socrates:
John, het is me eigenlijk niet zo duidelijk welk probleem je ervaart als je naam in hoofdletters is geschreven. Als je dat duidelijk maakt, zie ik het probleem wellicht zelf ook.


Socrates. Ik heb het probleem niet omdat ik weet wat met deze gegevens te doen. Voor de rest van de uitleg over mijn interesse zie svp mijn uitleg bij heer Hugo.
Op 15-02-2013 14:26:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Ik vind "ik ben er 20 uur per dag mee bezig" niet echt uitleg. Meer interessantdoenerij.
Is it electrickery?
Op 15-02-2013 14:28:32 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Emie :
hugo:
Als je denkt dat daar een (verdachte) reden voor is, mag je het bondig uitleggen.
Als je dat niet kan of wil. waarom blijf je dan vaag en geheimzinnig doen? Laat dan maar gewoon zitten.

Inderdaad, wat is nou eigenlijk het probleem? Ik begrijp niet dat mensen hier een hele studie van maken.


Emie een studie van 8 jaren tot op heden en als je mijn boeken zou lezen snap je misschien wat ik al doorbroken heb in die tijd. Verdere uitleg svp lees even commentaar bij heer Hugo.
Op 15-02-2013 14:29:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
John Baselmans:
Emie :
hugo:
Als je denkt dat daar een (verdachte) reden voor is, mag je het bondig uitleggen.
Als je dat niet kan of wil. waarom blijf je dan vaag en geheimzinnig doen? Laat dan maar gewoon zitten.

Inderdaad, wat is nou eigenlijk het probleem? Ik begrijp niet dat mensen hier een hele studie van maken.


Emie een studie van 8 jaren tot op heden en als je mijn boeken zou lezen snap je misschien wat ik al doorbroken heb in die tijd. Verdere uitleg svp lees even commentaar bij heer Hugo.

Dat vind ik geen uitleg en ik heb geen zin om 8 boeken te lezen over iets wat ik onbelangrijk vind.
Is it electrickery?
Op 15-02-2013 14:31:18 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Emie :
Ik vind "ik ben er 20 uur per dag mee bezig" niet echt uitleg. Meer interessantdoenerij.

Emie de mensen die mij kennen en met mij leven weten dat ik maar 3 uren per dag slaap. Wat u er van denkt en als u het belachelijk wil maken is triest te lezen en heb het dan echt met u te doen. een fijne dag verder.
Op 15-02-2013 14:31:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
John Baselmans:
Emie :
Ik vind "ik ben er 20 uur per dag mee bezig" niet echt uitleg. Meer interessantdoenerij.

Emie de mensen die mij kennen en met mij leven weten dat ik maar 3 uren per dag slaap. Wat u er van denkt en als u het belachelijk wil maken is triest te lezen en heb het dan echt met u te doen. een fijne dag verder.

Niet om het belachelijk te maken, ik vind het gewoon geen goede uitleg. En ook een fijne dag.
Is it electrickery?
Op 15-02-2013 14:33:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gas: Heb je een link naar je boeken?
Op 15-02-2013 14:35:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Gas:
Heb je een link naar je boeken?


Als dat hier toegelaten wordt;
http://www.johnbaselmans.com/Books/Freebooks.htm
Op 15-02-2013 14:38:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gas: Ik vraag er toch om. Volgens mij doen ze daar hier niet moeilijk over.
Op 15-02-2013 14:39:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
John Baselmans:
Gas:
Heb je een link naar je boeken?


Als dat hier toegelaten wordt;
http://www.johnbaselmans.com/Books/Freebooks.htm

Dank, ik zal er toch eens in grasduinen. Veel!
Is it electrickery?
Op 15-02-2013 14:39:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Gas:
Heb je een link naar je boeken?

[url]http://www.johnbaselmans.com/master.htm[/url]
http://www.johnbaselmans.com/

Waanzinnig mooie tekeningen trouwens!
Op 15-02-2013 14:40:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
John Baselmans:
Gas:
Heb je een link naar je boeken?


Als dat hier toegelaten wordt;
http://www.johnbaselmans.com/Books/Freebooks.htm

Ik was je net voor! Zijn dat jouw tekeningen? Echt goed!
Op 15-02-2013 14:41:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Duurde bij jou (Soc) het laden ook zo lang? Nou wil ik lezen en opent het document niet...
Is it electrickery?
Op 15-02-2013 14:42:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Emie :
Duurde bij jou (Soc) het laden ook zo lang? Nou wil ik lezen en opent het document niet...

Ik heb niets geopend, alleen de site opgezocht! Het laden duurt niet lang, viel me althans niet op.
Op 15-02-2013 15:07:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: Deze http://www.johnbaselmans.com/Books/Freebooks.htm laadt in ieder geval normaal. (Bij mij. )
Op 15-02-2013 15:09:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Emie :
Duurde bij jou (Soc) het laden ook zo lang? Nou wil ik lezen en opent het document niet...

De eerste boeken zijn ruim 400 mb en bevatten al mijn werk (full color).
De andere boeken zijn rond de 1 mb
Veel leesplezier.
Op 15-02-2013 15:10:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gas:
Emie :
Duurde bij jou (Soc) het laden ook zo lang? Nou wil ik lezen en opent het document niet...

Gezien de grootte van de bestanden valt dat wel mee.
Op 15-02-2013 15:11:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit: Mooi, ik ben gek op lezen.
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 15-02-2013 15:27:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gas: Vergeet vooral de plaatjes niet te bekijken, erg mooie tekeningen!
Op 15-02-2013 15:28:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit:
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 15-02-2013 15:35:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: Are we still doing this?
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 15-02-2013 15:46:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
CCRider:
Are we still doing this?

Zolang jij nog niet uitgelegd hebt waarom de eerste drie letters van je naam in kapitalen staan en de rest niet, gaan we stug door.
Is it electrickery?
Op 15-02-2013 15:51:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Ik wacht wel op een samenvatting.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 15-02-2013 15:54:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Emie :
CCRider:
Are we still doing this?

Zolang jij nog niet uitgelegd hebt waarom de eerste drie letters van je naam in kapitalen staan en de rest niet, gaan we stug door.

Hehe ...
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 15-02-2013 16:01:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Emie :
CCRider:
Are we still doing this?

Zolang jij nog niet uitgelegd hebt waarom de eerste drie letters van je naam in kapitalen staan en de rest niet, gaan we stug door.

Volgens mij heeft ze dat ooit ergens opgeschreven op GW. Zoek!
No shit, Sherlock
Op 15-02-2013 16:07:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sar: Is het hoofdlettergebruik niet eerder stammende uit de tijd dat automatisering opkwam? En aangezien het vooral overheidsorganen betreft, of afgeleide daarvan, denk ik dat in het verleden veel processen aan elkaar zijn doorgegeven. Bovendien zou je bij een dergelijke organisatie als dat van een land niet willen dit allemaal weer aan te passen als dat niet noodzakelijk is. Immers kost dat onnodig veel belastinggeld; en we geven al onzinnig veel uit. En mij maakt het verder niet veel uit hoe mijn naam geschreven wordt, ze weten me toch wel te vinden als ze mij voor iets wensen uit te knijpen.

Ik heb zo'n vaag gevoel dat ik een link zie tussen het kunstzinnige en dergelijke beredeneringen, John. Ik wil hiermee absoluut niet zeggen dat je gek bent of iets. Integendeel, ik doel meer op je creatief vermogen dergelijke scenario's te kunnen schetsen. Er zit mooi werk tussen op je website. Doel je bij 20 uur per dag werken ook op je kunstwerken?


(bericht gewijzigd op 15/2/2013 16:11)
Leef niet je droom, maar leef het doorzien van die droom!
Op 15-02-2013 16:10:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Ik snap eigenlijk niet dat een boek zo klein kan zijn: 1 millibit.
Of bedoel je 1 MB, John?

Handig, die hoofdletters.
No shit, Sherlock
Op 15-02-2013 16:13:40 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Sar:
Is het hoofdlettergebruik niet eerder stammende uit de tijd dat automatisering opkwam? En aangezien het vooral overheidsorganen betreft, of afgeleide daarvan, denk ik dat in het verleden veel processen aan elkaar zijn doorgegeven. Bovendien zou je bij een dergelijke organisatie als dat van een land niet willen dit allemaal weer aan te passen als dat niet noodzakelijk is. Immers kost dat onnodig veel belastinggeld; en we geven al onzinnig veel uit. En mij maakt het verder niet veel uit hoe mijn naam geschreven wordt, ze weten me toch wel te vinden als ze mij voor iets wensen uit te knijpen.

Ik heb zo'n vaag gevoel dat ik een link zie tussen het kunstzinnige en dergelijke beredeneringen, John. Ik wil hiermee absoluut niet zeggen dat je gek bent of iets. Integendeel, ik doel meer op je creatief vermogen dergelijke scenario's te kunnen schetsen. Er zit mooi werk tussen op je website. Doel je bij 20 uur per dag werken ook op je kunstwerken?Sar mijn werk is verdeeld in drie delen en dat is mijn kunstzinnige hoek Tekenen dan het schrijven van boeken en juridisch alles aan te pakken wat onrecht is. Het laatste doe ik veelal overdag omdat het niet lukt mensen laat aan de slag te huiden. schrijven doe ik tussendoor en tekenen doe ik als de wereld om me heen slaapt! Ik werk zo al heel lang en of je het geloofd of niet ik ben ook al 10 jaren niet naar een dokter geweest!

In mijn boeken beschrijf ik zeer vele zaken zoals in de juridische wereld, dagelijks leven als economisch. Ik heb de "gave" (is een gevaarlijk woord) om vele zaken zeer snel te doorzien en dat komt omdat ik niet de materie zie maar de energie. Of ik misschien gek ben (in positieve zin, ik begrijp je hier volkomen) Och Einstein en vele andere die met "vreemde" ideeën kwamen werden ook voor gek verklaard. Voel me dan zelfs vereerd! hahaha

Toch alles is terug te lezen in mijn boeken (energieniale leven) Bedankt voor je open en eerlijke bijdrage.
Op 15-02-2013 16:48:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Pieter:
Ik snap eigenlijk niet dat een boek zo klein kan zijn: 1 millibit.
Of bedoel je 1 MB, John?

Handig, die hoofdletters.

Even vreemd Pieter milibit zoals jij het beschrijft komt nergens voor. Welke taal hanteer je dan?
Op 15-02-2013 16:52:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
John Baselmans:
Pieter:
Ik snap eigenlijk niet dat een boek zo klein kan zijn: 1 millibit.
Of bedoel je 1 MB, John?

Handig, die hoofdletters.

Even vreemd Pieter milibit zoals jij het beschrijft komt nergens voor. Welke taal hanteer je dan?

Nederlands, John. En het klopt dat milibit nergens voorkomt. Ten eerste omdat 'mili' niet bestaat en ten tweede omdat 'bit' niet kleiner kan qua huidige computereenheid (aan of uit).
No shit, Sherlock
Op 15-02-2013 17:05:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: DUBBEL
No shit, Sherlock
Op 15-02-2013 17:05:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
John Baselmans:
Pieter:
John Baselmans:
Pieter:
Ik snap eigenlijk niet dat een boek zo klein kan zijn: 1 millibit.
Of bedoel je 1 MB, John?

Handig, die hoofdletters.

Even vreemd Pieter milibit zoals jij het beschrijft komt nergens voor. Welke taal hanteer je dan?

Nederlands, John. En het klopt dat milibit nergens voorkomt. Ten eerste omdat 'mili' niet bestaat en ten tweede omdat 'bit' niet kleiner kan qua huidige computereenheid (aan of uit).


Bedankt voor je snelle uitleg en laten we mijn mb maar op jouw MB houden. Fijne dag verder.
Op 15-02-2013 17:11:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
John Baselmans:
Pieter:
John Baselmans:
Pieter:
Ik snap eigenlijk niet dat een boek zo klein kan zijn: 1 millibit.
Of bedoel je 1 MB, John?

Handig, die hoofdletters.

Even vreemd Pieter milibit zoals jij het beschrijft komt nergens voor. Welke taal hanteer je dan?

Nederlands, John. En het klopt dat milibit nergens voorkomt. Ten eerste omdat 'mili' niet bestaat en ten tweede omdat 'bit' niet kleiner kan qua huidige computereenheid (aan of uit).


Bedankt voor je snelle uitleg en laten we mijn mb maar op jouw MB houden. Fijne dag verder.

Haha! Man naar m'n hart
No shit, Sherlock
Op 15-02-2013 17:16:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Pieter:
Ik snap eigenlijk niet dat een boek zo klein kan zijn: 1 millibit.
Of bedoel je 1 MB, John?

Handig, die hoofdletters.

Zullen we het dan maar gelijk echt goed doen en spreken over MiB?
ALLES IS WAAR
Op 18-02-2013 15:02:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
ThoTh:
Pieter:
Ik snap eigenlijk niet dat een boek zo klein kan zijn: 1 millibit.
Of bedoel je 1 MB, John?

Handig, die hoofdletters.

Zullen we het dan maar gelijk echt goed doen en spreken over MiB?

Da's alleen voor technici, toch? Niet voor consumenten.
No shit, Sherlock
Op 18-02-2013 15:06:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Pieter:
ThoTh:
Pieter:
Ik snap eigenlijk niet dat een boek zo klein kan zijn: 1 millibit.
Of bedoel je 1 MB, John?

Handig, die hoofdletters.

Zullen we het dan maar gelijk echt goed doen en spreken over MiB?

Da's alleen voor technici, toch? Niet voor consumenten.

Nee hoor, da's voor iedereen en dan vooral voor mierenneukers zoals u.
ALLES IS WAAR
Op 18-02-2013 16:21:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
ThoTh:
Pieter:
ThoTh:
Pieter:
Ik snap eigenlijk niet dat een boek zo klein kan zijn: 1 millibit.
Of bedoel je 1 MB, John?

Handig, die hoofdletters.

Zullen we het dan maar gelijk echt goed doen en spreken over MiB?

Da's alleen voor technici, toch? Niet voor consumenten.

Nee hoor, da's voor iedereen en dan vooral voor mierenneukers zoals u.

Aha, dank voor deze verduidelijking.
En een prettige dag verder.
No shit, Sherlock
Op 18-02-2013 17:57:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Zoef: Ik ben zelf een soeverein mens. Ik heb geen behoefte om een parasiet te zijn van de maatschappij. Soeverein betekent onafhankelijk. Zonder iemand boven mij en zonder iemand onder mij.
Maar ik heb geen zin meer om mee te betalen aan en mee te doen met een corrupt systeem. Ik wil niet meer mee betalen aan de gouden handdrukken die uitgedeeld worden, boven in onze economische pyramide. Als u dat nog wel wilt is dat uw keuze.
Een soeverein mens, tekent een verklaring van begrip en intentie. Hij, of zij, onderschrijft de Universele rechten van de Mens, en andere soortgelijke manifesten. Een soeverein mens, verklaart ook, simpel gezegd, dat hij een ander respecteert en in zijn of haar waarde laat.
Een soeverein Mens verklaart integer te zijn, en niet anderen of andere maatschappijen te misbruiken.
Luister eens naar dit leuke gesprek....
Op 25-11-2013 10:37:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
daphne: daphne, met kleine letters , soeverein..
(bericht gewijzigd op 25/11/2013 21:39)
odi et amo..
Op 25-11-2013 21:37:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sar: Zoef, ik ben benieuwd hoe je o.a. onder je verplichting op een zorgverzekering uit komt. Sta je dan nergens ingeschreven, geen BSN nummer meer?
Leef niet je droom, maar leef het doorzien van die droom!
Op 26-11-2013 9:56:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2015Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden